Westcon Power & Automation bygger om «Seven Viking» til hybridskip 

Westcon Power & Automation har fått jobben med å levere batteripakke, samt stå for installasjon og ombygging av subseaskipet «Seven Viking» til hybridfartøy. Det vil gi en årlig reduksjon av drivstoff og tilhørende CO2-utslipp på 750.000 liter diesel.

Publisert: 12.06.2018

For Eidesvik er «Seven Viking» det femte skipet som bygges om til hybrid, og rederiet regner med en drivstoffreduksjon på 600 tonn årlig, tilsvarende 750.000 liter diesel.

Det er en omfattende hybrid-installasjon som Westcon Power & Automation til høsten skal utføre på «Seven Viking». Ombyggingen, som skal være ferdig før fartøyet skal inn på kontrakt med Statoil fra nyåret 2019, innebærer installasjon av batteripakker og tilrettelegging for bruk av landsstrøm. 

- Vi er utrolig stolte av å bidra til at nok et fartøy gjøres klar til å møte fremtidens krav til effektivitet og sikkerhet. Vår egenutviklede løsning, eSEAMatic Blue, er en automasjon- og kraftsystemløsning som passer veldig bra i ombygning til hybrid batteriløsninger til offshorenæringen, sier Gunvald Mortvedt, leder for produkt og system ved Westcon Power & Automation. 

Gunvald Mortvedt, leder for produkt og system ved Westcon Power & Automation

Westcon signerte nylig avtaler om tilsvarende ombygginger av SolstadFarstad-fartøyene «Normand Server» og «Normand Supporter» til hybridfartøy. 

- Vi opplever en stor og økende interesse blant rederier om å ta i bruk ny teknologi som gjør fartøyene tryggere og mer effektive. Ombygging til hybridfartøy har vist seg å gi fantastiske resultater i form av bedre driftsøkonomi og sikkerhet, sier Mortvedt. 

For Eidesvik er «Seven Viking» det femte skipet som bygges om til hybrid, og rederiet regner med en drivstoffreduksjon på 600 tonn årlig, tilsvarende 750.000 liter diesel. 

Westcon Power & Automation leverte også hybridløsningen til «Viking Energy» i 2016, som da var verdens første offshorefartøy som erstattet en motor med batteri i henhold DNV GL Battery Power Notasjonen. Rederiet rapporterer etter det første driftsåret om en reduksjon i drivstofforbruket på 17 prosent for «Viking Energy». 

- Eidesvik har i mange år satset tungt på innovasjon og tatt en lederrolle i å effektivisere sin flåte. Vi ser virkelig frem til å kunne bidra med våre løsninger og kompetanse i nok et skip som gjøres klar for fremtiden, sier Mortvedt.