Investerer i kompetanse

Et fortsatt tøft marked ga et utfordrende år for Westcon Group. For første gang siden 2002 taper konsernet penger på driften, men opprettholder samtidig investeringer i kompetanse for å være rigget for den neste oppturen i markedet. 


Omsetningen i Westcon Group endte på 1,2 milliarder kroner i 2017 - en reduksjon på 33 prosent sammenlignet med 2016. Årsresultat gikk fra 47 millioner kroner i overskudd i 2016 til et samlet underskudd på 55 millioner kroner i 2017. Egenkapitalen i konsernet var ved utgangen av fjoråret på 836 millioner kroner. 

- I årene med oppgangstider bygget vi opp en soliditet som gjør at vi håndterer et tøft år. Årsaken til det store underskuddet er en kombinasjon av et meget krevende ombyggingsprosjekt på skip, generelt betydelig lavere marginer, samt historisk lav aktivitet innen klassing og vedlikehold av rigger. Vi er ikke fornøyd med å være i en situasjon med et samlet underskudd i konsernet, men ser tegn til forbedrede markedsmuligheter innen flere av våre satsingsområder fremover, sier Arne Birkeland, konsernsjef i Westcon Group. 

Det krevende markedet for klassing og vedlikehold av rigger bidro vesentlig til i halveringen av topplinjen i verftsvirksomheten Westcon Yards fra 1,3 milliarder kroner til 633 millioner kroner. Det ga et underskudd på 85 millioner kroner etter skatt. 

Birkeland beskriver markedet for skipsreparasjoner som bra, med god aktivitet på alle verftene.  Westcon de siste årene også lykkes med å reetablere seg i markedet for nybygg av skip. 

Ved verftet i Ølensvåg bygges en pelagisk tråler for levering til Klondyke Fishing Company i 2019, og i april signerte Westcon kontrakt med Norled for bygging av den batteridrevne batterifergen «MF Ampere». Også nye løsninger innen hybrid og helelektriske løsninger til skip hadde en oppgang gjennom 2017. 

Seismikkmarkedet var krevende, men med bra flåteutnyttelse ga likevel et bra år. I takt med et lavere aktivitetsnivå faller de samlede kostnadene for Westcon kraftig, med et unntak for lønnskostnadene som ble redusert med om lag 10 prosent fra 714 til 638 millioner kroner i 2017. 

- Et bra aktivitetsnivå innen skipsreparasjoner, kombinert med reetablering som nybyggingsverft gjør at vi har valgt å holde på kapasitet og kompetanse, selv med en stor nedgang i markedet. Fremover forventer vi en svak oppgang, men fortsatt lav aktivitet innenfor riggvedlikehold. Tidligere har vi hatt kraftige aktivitetshopp som følge av noen større enkeltprosjekter, og samtidig som vi som alle andre må tilpasse oss det generelle markedet, har det vært viktig å fortsatt være rigget for større prosjekter, sier Birkeland, som i slutten av juni meddelte at han ønsker å fratre stillingen som konsernsjef for å forfølge nye muligheter utenfor konsernet. 

Blant de større prosjektene Westcon har hatt de siste årene er ombyggingen av boligriggen «Safe Scandinavia», som i etterkant er blitt omtvistet. Westcon tok i juni 2016 ut stevning mot Prosafe med krav om utbetaling av utestående fakturakrav på 306 millioner kroner. 

Prosafe rettet motkrav mot Westcon som følge av anført for mye utbetalt arbeidsvederlag og erstatningskrav som følge av forsinket levering. Stavanger tingrett avsa i mars 2018 dom for utbetaling fra Westcon Yards AS til Prosafe Rigs Pte Ltd. på 412 millioner kroner. Denne dommen er nå påanket med forventet ny rettsbehandling i 2019.


Årsresultat for Westcon Group i 2017:

2017 2016
Driftsinntekter 1239 1857
Driftskostnader 1384 1809
Årsresultat - 54 47