Som flere tidligere år, var fjoråret for Westcon Group preget av varierende oppdragsmengde gjennom året. Omsetningen endte på 2,7 milliarder kroner mot 3,1 milliarder i 2013. Konsernet, som blant annet består av Westcon Yards, Westcon Løfteteknikk og Westcon Power & Automation, fikk et driftsresultat på 140 millioner kroner og et resultat etter finanskostnader og skatt på 14 millioner kroner. 


- Med erfarne og kompetente medarbeidere i en effektiv prosjektorganisasjon, klarer vi å tilpasse oss den variasjonen i oppdragsmengde som er naturlig for et selskap som Westcon. Dette gjør at vi, til tross for krevende markedsforhold, lykkes med å opprettholde vår ledende posisjon, sier Arne Birkeland, konsernsjef i Westcon Group. Westcon har sitt hovedmarked innenfor vedlikehold av offshorerigger og skip i Nordsjøen. 

Ved inngangen til 2014 var oppdragsmengden lav, men tok seg opp gjennom året. Særlig var utviklingen i fjor positiv for Westcon Løfteteknikk, som leverer tjenester og produkter innenfor løfteanordninger både offshore og for landbasert industri. Selskapet har signert flere nye avtaler, senest en omfattende rammeavtale med Statoil om levering av fallsikrings- og fallredningsopplæring. Westcon er også eksponert mot seismikkmarkedet, der driften i denne delen av virksomheten var tilfredsstillende, men finanskostnader som følge av dårlige markedsutsikter trekker resultatet betydelig ned. I første halvdel av 2015 har Westcon hatt flere større oppdrag, men har fortsatt mye ledig kapasitet utover høsten. 

Likevel opprettholder det familieeide konsernet sitt ambisiøse investeringsprogram, som blant annet inkluderer styrking av kompetansen, prosjektstyringsverktøy og en rekke infrastrukturtiltak. Tiltakene omfatter blant annet betydelige oppgraderinger både i Florø, med ny riggkai, produksjonslinje for subsea og mer effektiv skipsreparasjon, og i Ølen, der det blant annet er kommet på plass en ny, stor flerbrukshall, robotiserte rørbøyingssystemer og ny 140 tonns kran. 

 - Fjoråret var totalt sett tilfredsstillende. Nå ser fremtiden krevende ut og vi rigger oss for uvær. Dermed gjør vi nødvendige tilpasninger i kostnadsbasen for å sikre at vi klarer å levere til konkurransedyktige betingelser. I flere år har vi finansiert betydelige investeringer i Westcon med egenkapital, og når vi velger å fortsette investeringstakten skjer dette fordi Westcon har langsiktige eiere, som vil sørge for at virksomhetene er enda mer konkurransekraftige når markedet snur, sier Birkeland.