Westcon laserskanner Nidarosdomen 

Tenkt deg å kunne bevege deg rundt i Nidarosdomen i Trondheim, sittende hjemme i din egen stue. Er det sant? Vel, når Westcon 3D Solution er ferdig med sine arbeider, kanskje. 

Westcon 3D Solution har laserskannet Nidarosdomen i Trondheim både utvendig og innvendig. Når de mange håndverkerne skal gjenoppbygge murer som forvitrer, glass som knuses, treverk som råtner, så får de millimeternøyaktige, tredimensjonale modeller av det som skal repareres å forholde seg til. Illustrasjon: Westcon 3D Solution

Av: Torleif Heggebø/Medvind24.no

Publisert: 01.03.2013   

Laserskanning av Nidarosdomen er blant de mer spesielle oppdragene senior systemingeniør Kamil Polikiewicz (t.v.) og avdelingsleder Harry Berg har hatt så langt. Foto: Torleif Heggebø

- I denne omgang er det nok bare vedlikeholdsarbeiderne ved Nidarosdomen som skal gjøre seg nytte av dataene vi samler inn gjennom laserskanning av katedralen. De innsamlede dataene kan tilrettelegges for web og gjøres tilgjengelige som en punktsky-film, dersom oppdragsgiverne bestemmer seg for å frigi dataene til dette formålet, forteller avdelingsleder Harry Berg i Westcon 3D Solution. 


Nå var det nok ikke punktsky-film av Nidarosdomen Westcon hadde i tankene da de etablerte Westcon 3D Solution og gikk til innkjøp av avansert og dyrt utstyr for laserskanning. 

- Rigg- og skipsmarkedet var og er vårt hovedmarked. Vi har opparbeidet oss en sentral posisjon innen olje- og gassektoren og maritim industri, og kan utføre oppmåling og datainnsamling på alle typer offshore- eller onshore-installasjoner verden over, forteller senior systemingeniør Kamil Polikiewicz. 

Både Polikiewicz og Berg mener likevel det var en riktig beslutning også å satse på andre markeder allerede i en tidlig fase, og er glad for at de i disse tider har flere ben å stå på. Laserskanning av Nidarosdomen er blant de mer spesielle oppdragene. 

Fra olje og gass til arkeologi og kultur 

- Akkurat nå er det ikke så mange jobber i riggmarkedet, og det er således viktig å se på andre områder hvor vi kan bruke utstyret. Det er ikke til å komme bort fra at vi har med dyr kompetanse og et dyrt utstyr å gjøre – avansert teknologi, som vi trenger å ha i bruk mest mulig, medgir Berg. 

Det er over tre år siden de første gang lanserte ideen om å laserskanne Nidarosdomen – et omfattende oppdrag som vil bli lagt merke til. Berg håper det kan bli en døråpner også til andre bransjer og nevner arbeidsområder i fleng for hvor utstyret kan komme til nytte. 

- For vegentreprenører, arkitekter og politiet. Eller for den del innen arkeologi og vern av kulturminner, som Nidarosdomen, alle stavkirkene våre, alt som man for ettertiden ønsker å bevare og sikre for framtiden. Slottet, kanskje, smiler Berg. 

- Vi tar gjerne på oss oppdraget, ler han, men legger mer alvorlig til: - Det finnes mange nok eksempler på byggverk og dyrebare «skatter» som er blitt ødelagt av naturkrefter eller mennesker med ødeleggelsestrang. Ved å benytte seg av vår teknologi, kan man med millimeters presisjon dokumentere hvordan bygg og anlegg, kulturminner og annet så ut før ødeleggelsene. Alt er dokumentert, og om ønskelig kan objektene gjenoppbygges i detalj. 

Ved å benytte seg av Westcon 3D Solutions teknologi, kan man med millimeters presisjon dokumentere hvordan bygg og anlegg, kulturminner og annet ser ut. Alt er dokumentert, og om ønskelig kan objektene gjenoppbygges i detalj. Illustrasjon: Westcon 3D Solution

Unikt verktøy for vedlikeholdere 

Ødeleggelser, det være seg forårsaket av naturkrefter eller mennesker, er ikke det Polikiewicz tenker mest på når Nidarosdomen laserskannes. 

- Våre løsninger innen dokumentasjon og visualisering er unik i forhold til å dokumentere og å få vist fram både plattformer, skip – og historiske bygg. Vi bruker 3D laserskanner og Totalstasjon (tradisjonell landmåler) til å utføre nøyaktige oppmålinger med presisjon ned til 1-2 millimeter. I tillegg bruker vi fotografier, blant annet med tanke på fargedokumentasjon og bildedetaljer. Vi tar bilder med under-, over- og normaleksponering for å få fram detaljene. Innsamlede data behandles i en egenutviklet programvare – Westcon Laser Portal – som kombinerer oppmålingsdata på en ny og brukervennlig måte, og som visualiserer det hele som fotorealistiske panoramabilder. Brukerne kan zoome, panorere, kommentere og markere direkte i bildet. De kan måle avstander og hente ut millimeternøyaktige koordinater, forteller Polikiewicz. 

Med andre ord et unikt verktøy for de som arbeider med vedlikehold. 

- Når de mange håndverkerne i Nidarosdomen skal gjenoppbygge murer som forvitrer, glass som knuses, treverk som råtner, så får de millimeternøyaktige, tredimensjonale modeller av det som skal repareres å forholde seg til. Det er et kvantesprang fra tegningene og bildene de før har hatt å forholde seg til, mener Berg. 

Punktsky-film - et biprodukt 

Kall det gjerne et biprodukt, men ved å laserskanne Nidarosdomen til minste detalj – utvendig som innvendig – kan Westcon 3D Solution altså sette sammen en såkalt punktsky-film og ta deg med på en «flyvetur» gjennom milliarder av laserpunkter fra mange titalls forskjellige steder utenfor og inne i domkirken. 

- Biprodukt, for det er ikke punktsky-filmen oppdragsgiverne bestilte da de gav oss oppdraget med å laserskanne hele Nidarosdomen, men når vi er ferdige, så har vi data som gjør det mulig å ta publikum med på en «flyvetyr» utenfor og inne i domkirken – fra den store katedralen til små og bortgjemte rom i kjelleren. Alternativt kan publikum også selv styre framdriften, stoppe og se på detaljer og fortsette vandringen dit de måtte ønske – hjemme i sin egen stue. 

Olavskirken på Avaldsnes 

Om det blir noen punktsky-film fra Nidarosdomen får tiden vise. I mellomtiden kan kanskje en tur rundt om i Olavskirken på Avaldsnes være et alternativ. 

- Arbeidet på Avaldsnes ble utført i tett samarbeid med et team av teknologiske og kirkeadministrativt kompetente personer, kultur- og historieformidlere, arkeologer, turisme- og destinasjonsutviklere og designere. Det var en nyttig erfaring å ta med seg da vi skulle markedsføre oss i Trondheim, mener Berg. 

I filmen «flyr» man gjennom ca. tre milliarder laserpunkter fra ca. 70 forskjellige steder utenfor og inne i kirken. Denne filmen kan du se her