Vil lage energi av eksos 

Kan eksos utnyttes til å produsere energi ved hjelp av en varmepumpe? Det skal Westcon Power & Automation finne ut av. 

Publisert: 17.10.18   

- Vi håper og tror at dette prosjektet kan bidra til lønnsom energigjenvinning for kundene våre i den maritime næringen, sier Kristian Matre (t.v) og Rune Sørensen i Westcon Power & Automation.  

Siden februar 2018 har Westcon Power & Automation (WPA) jobbet med en løsning som kan ta i bruk varmepumper for å utnytte restenergi i eksosen. 

- I den maritime bransjen er det store utfordringer knyttet til energiforbruket ved dieselmotorer. Nå jobber vi med å finne en løsning hvor vi ved hjelp av et varmepumpesystem skal benytte restenergien i eksosen og omgjøre dette til å produsere energi. Vi har testet ut en varmepumpeløsning, som har konvertert spillvarme til damp. Denne pumpen er i dag i bruk ved flere anlegg, og kan enkelt omgjøres til en strømgenerator,  forteller leder for salg og forretningsutvikling i Westcon Power & Automation, Frode Skaar. 

Forprosjektet til løsningen fikk tidligere i år tildelt støtte fra Rogaland Fylkeskommune. 

Prosjektgruppen som består av Kristian Matre, Rune Sørensen og Frode Skaar, arbeider nå videre med hvordan dette kan bli en sikker, kostnadsreduserende og mest mulig effektiv løsning for industrien. 

- Sammen med UniResearch har vi verifisert bruk og energibesparelsene av en varmepumpe basert på sterlingmotor-prinsippet for å hente ut strøm av eksos-energi. Resultatene så langt er lovende og viser et teoretisk potensial for anvendelse av varmepumpen i maritim næring, som kan gi store besparelser for kundene. Videre vil vi analysere resultatene våre mot konkurrende teknologier og kostnader, og se på eventuelle forbedringer og optimaliseringer som kan øke virkningsgraden ytterligere. Vi jobber også med å se på videre behov for å modne den tekniske løsningen, forteller Matre.