- Vi skal aldri være fornøyde når det gjelder sikkerhet

– Sikkerhet på arbeidsplassen skal være en rød tråd i alt vi foretar oss hos Westcon. Målet er alltid at alle hver dag skal gå hele og trygge hjem fra jobb, sier administrerende direktør Øystein Matre i Westcon Yards.

- På sikkerhet er det ingenting å tjene på å holde noe hemmelig. Vi deler gjerne våre erfaringer med bransjen slik at vi alle lærer av hverandre, sier Øystein Matre, administrerende direktør i Westcon Yards. Foto: Terje Lunde.

Av Ellen Marie Hagevik
Publisert 24. juni 2016

Brorparten av arbeidene i Ølen er inn mot rigger som kommer til verftet for klassing og ombygging. Å jobbe med et landligge for en rigg er intensivt. 

– Denne type oppdrag er komplekse og med mange parallelle operasjoner 24/7. Kanskje bransjens vanskeligste oppdrag med hensyn til sikkerhet, leveringstid og ressursbruk, sier Øystein Matre og fortsetter: 

– Noe av det viktigste vi som ledelse kan bidra med, er å være synlige på sikkerhets-inspeksjoner og vernerunder.

– Det arbeides gjerne med klatrere i 100 meters høyde i boretårnet. Det arbeides på ulike nivåer, i tanker og med dykkere i sjøen. I løpet av et tre–fire ukers landligge kan det være 1.000–2.000 personer om bord fra alle mulig fag. Alle med ulike holdninger og forståelse for sikkerhet. Det er normalt utmerkede og erfarne fagfolk, men noen har mindre fartstid. Da er det viktig at vi sikrer at alle har nødvendig HMS–ballast. 

Matre anslår at 20–30 prosent av timene på denne type prosjekter går med til rent HMS–arbeid. 

– Når vi planlegger et oppdrag, lages det et så kalt «bridging document» som skal ivareta både verftets og riggkundens rutiner og krav til sikkerhet. Det brukes mye tid på skreddersydde sikkerhetskurs, jobbanalyser, toolbox–møter og andre møter med alle involverte. 

– Det er viktig å ha en ærlig oppfatning av egen kompetanse. Har ikke verftet nødvendig kompetanse til å forstå og utøve en 100 prosent sikker jobb, knytter vi til oss spesialister på området. 

Viktig at ledelsen er synlig 

– Vi skal aldri være fornøyde med oss selv når det gjelder sikkerhet. Prosjekter kommer og går ved verftet. Ingen er like, ei heller de som utfører jobben. Nye prosjekter, nye folk, nye forutsetninger, ny teknologi og nye barrierer. Men du kommer langt med samme basis som på 70–tallet og ved å stille de enkle spørsmålene: Har jeg forstått jobben? Har jeg forstått hva som kan gå galt og kjenner risikoen? Har jeg rett utstyr til å utføre jobben sikkert? Vi har en firepunktsjekk med de viktigste spørsmålene på alle adgangskort som en påminnelse om dette, sier Matre. 

Vi kan ikke tillate at ting blir rutine, men må sørge for at alle løfter blikket og ikke strekker strikken og finner på noe. 

Fra klatrerne i toppen av boretårnet til dykkerne i sjøen er det likevel mye som kan gå galt. 

– Noe av det viktigste vi som ledelse kan bidra med, er å være synlige på sikkerhetsinspeksjoner og vernerunder. Førstelinjeledelsen bærer mye ansvar på skuldrene. Vi kan ikke tillate at ting blir rutine, men må sørge for at alle løfter blikket og ikke strekker strikken og finner på noe. «Skal bare» skal ikke forekomme, for én hendelse kan utløse flere. Skjer dette i flere ledd, kan det gå skikkelig galt, sier Matre. 

Deler gjerne erfaringer 

Det gjorde det i januar. En dykker som utførte et såkalt rutineoppdrag, ble hengende fast og døde noen dager senere. 

– Alle alvorlige hendelser, eller hendelser som har potensiale til å bli alvorlige, gjennomgås grundig i etterkant. Det er nødvendig å forstå hva som gikk feil for å lære og korrigere i samarbeid med alle parter. En trygg og god arbeidsplass skapes ikke med skippertak, men gjennom langsiktig arbeid og rett fokus, understreker Matre. 

En trygg og god arbeidsplass skapes ikke med skippertak, men gjennom langsiktig arbeid og rett fokus.

– Det handler om å stå opp til det hver dag, som å springe en maraton uten målgang. Og på sikkerhet er det ingenting å tjene på å holde noe hemmelig. Vi deler gjerne våre erfaringer med bransjen slik at vi alle lærer av hverandre. 

– Hvordan er det å være sjef når det skjer en alvorlig hendelse? 

– Det er de tyngste dagene på jobb. Man spør seg hele tiden hva man kunne gjort for å unngå utfallet. Hos Westcon skal alle komme hele og trygt hjem hver dag. Samtidig er det en del av jobben som leder å være med og lede an også i de tunge dagene, avslutter Øystein Matre.