Utrustes for arktiske oppdrag

Vinteriseringsteam fra Westcon tar høyde for alle utfordringer som kan oppstå under operasjon i områder med tosifrede minusgrader. Hele prosessen fra kartlegginger til den detaljerte engineeringsprosessen kjøres av Westcon.

Når rigger setter kursen mot Barentshavet for operasjoner i 20 minusgrader, blir arbeidet mot kulde, frost og is en operasjon i seg selv. Den jobben tar Weston seg av før avreise.

Av Kari Aakra, Medvind24.no

Det handler om å isolere, legge varmekabler, sikre mot frost og is, kle inn og beskytte. Vinteriseringen hos Westcon ruster riggen for minusgradene som venter.

– Vinterisering må tilpasses både plattform og område. Om riggen skal operere i fem eller tjue minus, må det uansett oppgraderinger til, forteller Finn Seglem, ingeniørleder i Westcon Rig Services i Stavanger. 

Rustet for Arktis

Etter oppgraderinger ved Westcon i 2013 seiler en borerigg mot Barentshavet, nå også fullt utrustet for å operere i 20 minus.Gjennom alt fra preengineering til isolering, legging av varmekabler og oppsett av vegger for vern mot is og kulde, hadde Westcon under landligget sikret riggen mot de Arktiske forholdene. 

Året etter ankrer nok en borerigg opp ved verftet for opprustning og vinterisering før videre seilas mot Karahavet og operasjoner ned til 23 kuldegrader. 

– Vinteriserings-team fra Westcon kjører hele prosessen fra kartlegging til den detaljerte engineeringsfasen. Vi tar oss av bekymringene for hva som kan bli utsatt for frost, trekk, is og kulde, forteller Seglem. 

Westcon kartlegger tilstanden på riggen, hvilke utfordringer temperaturen vil gi, og hvordan riggen skal kunne imøtekomme myndighetens krav for sikker drift under de harde værforholdene. Vindkjølingseffekten blir vurdert for å avdekke utsatte områder som må vernes, fra livbåtsområde, mønstringsstasjon eller hele boredekket. Stålkvaliteten må deretter vurderes for eventuell oppgradering for å tåle lavere temperaturer. Deretter vurderes boreutstyret. Vil det kunne operere i 20 minus? 

Hete områder i varme strøk

Så rustes riggen opp etter behov, om det er kraner som må oppgraderes eller skroget som må forsterkes mot islaster og isflak. Rør og installasjoner blir ikledt isolasjon og varmekabler, som også legges på gangveier, broer, trapper og overflater som kan bli glatte. Områder og utstyr blir kledt inn, og ovner installert. 

Vinterisering er et fagfelt der det blir stadig viktigere for Westcon å levere, forteller leder for Rig Services, Asbjørn Jacobsen.

– Med aktiviteten i Barentshavet og mulige fremtidige operasjoner i andre arktiske områder, er vinterisering et fokusområde for tjenestene Westcon tilbyr.