Siste nybygg inne til femårsklassing 

Det er fem år siden Westcon Yards i Ølensvåg leverte sitt siste nybygg. Byggenummer 33 ble overlevert Simon Møkster Shipping og døpt i Stavanger den 9. september 2010. I disse dager er Stril Explorer tilbake i dokken for den obligatoriske femårsklassingen. 


Gamle kjente. Technical Superintendent Odd Arne Bordal hos Simon Møkster Shipping (t.v.) og avdelingssjef for skipsreparasjoner, Georg Matre, har et langt samarbeid bak seg. Stril Explorer i bakgrunnen er bare ett av mange skip fra rederiet som har vært innom Westcon sine verft. Skipet, som nå er inne til femårsklassing, er forøvrig det foreløpig siste nybygget fra Westcon - byggenummer 33 siden første levering på 1970-tallet. Den gang het verftet Ølen Skipsindustri. Foto: Torleif Heggebø

- Vi har jo mer enn hundre båter inne til klassing i året, men det er litt ekstra med skip vi har bygget selv, sier avdelingssjef for skipsreparasjoner, Georg Matre. 

- Det er for øvrig fjerde gangen vi har skipet inne etter overleveringen for fem år siden. Rederiet er en av våre trofaste kunder gjennom over 30 år, og mange av rederiets båter har vært innom anleggene våre i løpet av alle disse årene. Stril Explorer hadde den obligatoriske mellomklassingen hos oss for rundt to år siden, og har ellers vært her på to mindre oppdrag før årets femårsklassing, forteller Matre. 

Technical Superintendent Odd Arne Bordal hos Simon Møkster Shipping var selv med under byggingen av Stril Explorer i Ølen, og har vært rederiets representant ved mange av selskapets verftsbesøk hos Westcon de senere årene. 

- Vi er godt fornøyd med arbeidet som gjøres, og så lenge Westcon og Georg gir oss gode priser og god kvalitet, så blir det nok flere anløp av våre båter, sier han, mens han inspiserer arbeidene som blir gjort på Stril Explorer. 

- Ved en femårsklassing får vi full service på alt utstyr; sjekker, vedlikeholder og skifter ut om noe er modent for det. Rengjøring og maling av skrog er også en del av jobben som nå blir gjort, forteller Bordal, som regner med å sjøsette igjen i løpet av neste uke. 

Stril Explorer har vært operativt i forbindelse med subsea-operasjoner i Nordsjøen mer eller mindre sammenhengende siden overleveringen i 2010 - for det meste i engelsk og hollandsk sektor.