Skreddersyr oppdraget for kunden 

Tett samarbeid med kunden, kunnskap og evne til å finne de enkle og smarte løsningene, flerfaglig skreddersøm og team som kan dra hvor som helst i verden, er noen av fordelene Westcon kan tilby riggkunder. 

Over 100 personer fra Westcon var engasjerte i Eirik Raude-prosjektet på Las Palmas førjulsvinteren 2012. Foto: Dacil Manrique De Lara Milliare

Livsløpet til en rigg begynner med at den blir bygget. Westcon bygger ikke selv, men kan følge riggen fra byggeoppfølging til levetidsforlengelse, for eksempel ombygging og tilpassing til en spesiell jobb. 

Et ingenørkorps på rundt 100 personer i Westcon står klar til å bidra innenfor displinene sveising, struktur, rør, mekanisk, HVAC, boring, elektro, instrumentering, automasjon, vedlikeholdsteknologi, 3D survey og hydraulikk. 

Vel 800 andre ansatte i Westcon har siden den første riggen kom i april 1994, bygget opp en unik erfaringsbase i svarte fag (rør, struktur, mekanisk, klimakontroll m.fl.) og hvite fag (elektro, instrumentering, automasjon m.fl.) som stadig fornyes med både kunnskap og produkter. 

Planlegging og prefabrikasjon 

- Ingeniørene jobber tett med fagfolkene i alle ledd, og vi er gode på å finne de enkle og smarte løsningene, sier teknisk sjef Geir Trengereid i Westcon Yards.

Under byggeoppfølging kan Westcon stå for planlegging, preengineering og forberedelser til for eksempel elektriske og mekaniske installasjoner. Når riggen er klar for transitt til norsk sokkel, følger Westcon med på hele eller deler av transporten. Arbeid som gjøres underveis er blant annet klargjøring av scope, mindre monteringsarbeider og inspeksjoner. 

Planleggingen av hovedjobben som skal gjøres ved eget verft, har da pågått en god stund. Westcon jobber tett med kunde, og prosjektgruppe med kunde og alle utførende disipliner sitter samlet. Engineering pågår, prefabrikasjon av moduler er i gang, elektrosystemer som tavler bygges ferdig så langt som mulig, og piping klargjøres. Bemanning for verftsoppholdet planlegges. Innkjøp gjøres. Når riggen kommer til kai, er alt klart til installasjon. 

Har all kunnskapen in house

Gjennom 20 års arbeid mot riggmarkedet, har Westcon utviklet en rekke systemer og bygget ut fasiliteter for å tilby det kundene har behov for. Enten det er små eller store oppdrag. - Det eneste vi ikke gjør, er global analyse. Alt annet er mulig for Westcon å planlegge, bygge og utføre. Med den kompetansen Westcon har på løfteteknikk elektro og automasjon, og kunnskapen som er tilgjengelig på alle de fire verftene i Westcon, kan vi skreddersy oppdraget for hver enkelt kunde. Ingeniørene jobber tett med fagfolkene i alle ledd, og vi er gode på å finne de enkle og smarte løsningene. Også nye utfordringer tar vi på strak arm. Alt dokumenteres i WIN – Westcon Information System – som er database for alle deler av et prosjekt, sier Geir Trengereid, teknisk sjef i Westcon Yards. 

- 3D-modellering, 3D-scanning og animasjon har gitt en ny dimensjon til både planlegging og utførelse. Med den nye rørhallen med lager og bøyemaskinene der, kan vi levere alt av rør mye raskere, sier Trengereid. 

Klassing og ombygging 

Når riggen er ferdig rigget og klar for oppdrag, kreves det blant annet årlig sjekk av IRM-verktøy og inspeksjon og revisjon på kraner og løfteinnretninger. Driftsstøtte på andre områder kan det også bli behov for. Her kan Westcon ta jobben uansett hvor i verden riggen måtte befinne seg. 

Riggen har mellomklassing, men hovedklassen er hvert femte år. En større jobb med kontroll av riggens tilstand og nødvendige utbedringer for å opprettholde klassekravene. En klassejobb krever god planlegging og effektiv logistikk og gjennomføring. Noen ganger utskifting av tredjeparts-utstyr dersom riggen skal i drift for en ny operatør. Alt kan gjøres av Westcon. 

Når riggen enten begynner å dra på årene, eller skal utføre andre operasjoner enn den er bygget for, sørger Westcon for ombygging, modifisering og tilpassing til spesielle jobber. Det kan skje ved verft eller hvor som helst i verden. Også mens riggen er i operasjon. 

Drar dit kundene har behov 

- Westcon har tilgang på utstyr, materiell og personell som gjør oss i stand til å mobilisere offshore på få timer, sier Aleksander Stople, avdelingsleder for Offshore modifications i Westcon Rig Services.

Westcon har spesialisert seg på flyttbare offshore-enheter. Oppdragene kan være alt fra å skifte et rør til større modifikasjoner som løses av team som drar dit kundene har behov for dem. 

- Vi leverer flerfaglig skreddersøm. Prosjektene settes sammen av fagfolk fra alle områder i Westcon. Hver og en er spesialist på sitt felt, samtidig har de en kompetanse som gjør at de kan bidra i det fleste installasjonsoppgaver. Dette sparer kundene våre for kostnader og sengeplasser om bord på riggene. Vi har åtte containere med grunnutrustning som bygges på ut fra type oppdrag. Westcon har tilgang på utstyr, materiell og personell som gjør oss i stand til å mobilisere offshore på få timer, sier Aleksander Stople, avdelingsleder for Offshore modifications i Westcon Rig Services. 

Westcon utfører kritiske og kompliserte vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver under operasjon. Målet med dette er å maksimere oppetid for riggene. Dette stiller høye krav til planlegging og logistikkstyring. 

- Vi bruker 3D-scanning og animasjoner for å sjekke at det vi har planlagt lar seg gjennomføre. Animasjoner er også veldig nyttig som informasjonsbærer. I løpet av to minutter får man gitt alle den samme informasjonen og forståelsen for hva som skal gjøres, sier Stople.