Sikrer viktige kontrakter 

Koronasituasjonen og lav oljepris setter sitt preg på fremtidsutsiktene i Westcons selskaper, samtidig kan Westcon i Florø juble over ny ferjekontrakt til over 200 millioner. Mer enn noen gang ser konsernet at bredden i tjenestene og posisjoneringen i det grønne skiftet er rett satsing i møte med uvisse tider.   

Image
Til tross for utfordringene med koronasituasjonen  og lav oljepris er Westcon rustet med god posisjon i det grønne skiftet, og får inn forespørsler fra den maritime sektoren på grønne prosjekter.  Foto: Øyvind Sætre. 

Westcon i Florø har nylig signert kontrakt for batteriinstallasjon i tre ferjer for Fjord1 som samlet har en verdi på over 200 millioner kroner.

Image
Westcon i Florø har nylig signert kontrakt for batteriinstallasjon i tre ferjer for Fjord1 som samlet har en verdi på over 200 millioner kroner.   Foto: Fjord1

– Dette er veldig gledelig, sier verftsleder ved Westcon Florø, Trygve Solaas. Vi har hatt dette oppdraget i kikkerten lenge, og vi har jobbet ganske intenst med anbudet i en tid. Dette er en viktig kontrakt og et viktig signal i dag til våre ansatte, da vi alle har sett litt tunge skyer i horisonten på grunn av koronasituasjonen.

Tidligere har verftet levert en tilsvarende ombygging av Fjord1-ferjen Norangsfjord. Han tror at jobben Westcon gjorde med ombyggingen til batteri i fjor høst har spilt positivt inn på avgjørelsen.

– Det vi gjorde for Fjord1 i fjor høst har vi fått tilbakemeldinger på at var en bra gjennomføring.

God start på 2020

– 2020 startet godt med mye aktivitet i Yards, sier administrerende direktør i Westcon, Øystein Matre. Korona-viruset har satt sitt preg på nær framtid, og den lave oljeprisen kan ha innvirkninger på lengre sikt.

– Vi er mest berørt innenfor rigg-vedlikehold og offshorearbeider. Verftene i Florø og Karmsund har fram til sommeren godt med arbeid, men i Ølensvåg treffer koronakrisen og oljeprisen oss. Her har vi per i dag mellom 70-80 permitterte, forteller Matre.

– Koronasituasjonen byr også på praktiske utfordringer med å få inn blant annet utenlandsk arbeidskraft og serviceteknikere, noe som igjen kan føre til forsinkelser i prosjekter. Den lave oljeprisen kan komme til å påvirke både aktivitet og tempo av prosjekter ved verftet.

Posisjonert i grønt skifte 

Til tross for utfordringene med koronasituasjonen og lav oljepris er de rustet med god posisjon i det grønne skiftet, og Matre forteller at de får inn forespørsler fra den maritime sektoren på grønne prosjekter.

– Den grønne bølgen er også kommet til oljenæringen og bransjen diskuterer batteriløsninger på rigger og plattformer. Vi er glade for at vi har posisjonert oss godt der, Westcon Power & Automation har gode løsninger, som vi ser mange etterlyser, sier Matre og viser til at erfaringen og kompetansen på slike løsninger blir enda viktigere for virksomheten fremover.

Vedlikeholdsarbeid   

I Ølensvåg har det vært inne flere rigger den siste tiden. Boreriggen Paul B Loyd Jr har vært gjennom en større vedlikeholdsjobb og er klargjort for oppdrag for operatøren Hurricane. I tillegg ligger den halvt nedsenkbare boreriggen Leiv Eiriksson i varmt opplag frem til 1. juni. Da skal den etter planen starte boring av letebrønnen Sandia og et eventuelt sidesteg i lisen 719 i Barentshavet for Spirit Energy. Scarabeo 8 kom seilende inn til verftet etter påsken og skal gjennomgå vedlikeholdsarbeid og klargjøring til boreoppdrag for Vår Energi, som planlegger boring av første brønn ved Balder/Ringhorne-feltet i Nordsjøen i begynnelsen av juli.

Med lav oljepris vil riggmarkedet ha utfordringer framover. Matre ser fram mot at prisene normaliseres, men tror det vil ta tid slik det ser ut i dag.

 – Vi forbereder oss på lavere aktivitet innen riggmarkedet framover, selv om det vil være rigger som kommer og går til verftet. Riggene Leiv Eriksson og Scarabeo 8 ligger i varmt opplag fram til juni og vil generere litt arbeid.

Han viser også til at de har to rigger i kaldt opplag. Kalde, gamle rigger har et mindre bruksområde og kan ende i skraping, forteller Matre.

– Når det er sagt kan det komme type oppdrag hvor disse riggene også kan være et reelt alternativ, sier han og viser til Viewpoint Seafarm i Haugesund sin søknad til Fiskeridirektoratet om en utviklingskonsesjon knyttet til riggen Polar Pioneer. Søknaden gjelder ombygging av riggen til havbruk, hvor Westcon kan være aktuell til en del av ombyggingsjobben.

– Det er et håp i hengende snøre og er avhengig av tildeling av konsesjoner fra Fiskeridirektoratet, sier Matre.