Satser på miljø og effektivitet

De to nye hallene til rundt 100 millioner i Ølensvåg er et stort løft for Westcon. De gir økt effektivitet og mindre risiko for kundene, både i form av redusert tidsbruk og at alle typer vedlikeholdsjobber kan utføres på verftet.

I den gamle hallen så man ikke annet enn en grå sky når det ble sandblåst. I den nye Miljøstasjonen er det topp utstyr og arbeidsmiljø. God plass også, slik at det kan tas inn deler opptil 8 x 8 meter. Foto: Ellen Marie Hagevik

Miljøstasjonen er Westcons største miljøsatsing noen sinne. Det 3600 m2 store nybygget inneholder tre haller for sandblåsing (der hallen kan deles av i tre), maling, vedlikehold, avfallshåndtering og sortering av spesialavfall. 

– I de gamle lokalene så man ikke annet enn en støvsky når det ble sandblåst. Nå sørger topp utstyr for at det støver minst mulig. Gritten blir resirkulert, og rundt 80 prosent av sanden blir brukt på nytt, sier Magnus Haugland, leder for logistikk og anlegg i Westcon Yards i Ølensvåg.

Miljøstasjonen varmes opp av resirkulert varme, og det er 100 prosent kontroll på utslipp til luft og grunn når det gjelder miljøfarlig avfall. Dette er også positivt for kundenes miljøregnskap. 

Medvind24.no har i løpet av det siste halvåret tatt en del bilder av utbyggingen. Siste oppdatering er fra 7. juli og bildene finner du i karusellen under. Nederst i saken er det også linker til tidligere saker med en rekke bilder fra utbyggingen.

 

Mer effektiv produksjonslinje 

Den gamle rørhallen er bygd på med 2700 m2 , og er utvidet med ytterligere 540 m2 ved at deler av eksisterende bygg er delt inn i to etasjer. Flerbrukshallen, som utvidelsen kalles, rommer mye. 

I den nye, høye monteringshallen kan to traverskraner løfte 160 tonn opp til 20 meter. Hallen brukes til en rekke arbeidsoppgaver, ikke bare de store løftene. Vegg i vegg ligger det nye lageret som rommer 1250 paller. Her er lagervarer og utstyr fra flere lagre samlokalisert og lett tilgjengelig i en ny lagerrobot. 

Rør (se egen sak: Bøyer rør på under minuttet), montering og prefabrikasjon har fått større plass, og utbyggingen har også gitt plass til maskinverkstedet. 

– Utbyggingene gir en betydelig bedre logistikk og mer effektiv produksjonslinje. Noe som kommer kundene til gode, sier Haugland. 

Les også

Nybyggene begynner å ta form

Får verden største bøyemaskin for rør

Dobbel byggeaktivitet i Ølensvåg

Traverskranene er på plass