Satser på etterutdanning

– Utdanningen vil gi meg et mye bredere fagområde, og jeg vil kunne bli en større ressurs for alle ledd i den rollen jeg har nå, mener Technical Document Controller, Anne Karin Gordon som for tiden er en av flere ansatte ved Westcon som studerer maskinteknikk ved Teknisk Fagskole.

Anne Karin Gordon er en av flere ansatte ved Westcon som for tiden studerer maskinteknikk ved Teknisk Fagskole. Hun mener utdanningen er viktig, både for henne og jobben hun skal utføre. (Foto: Elin Sørheim/Medvind24.no)

Gordon tar maskinteknikk ved Teknisk Fagskole Bergen, som bakgrunn har hun fagbrev som CNC-operatør og har jobbet ved Westcon som Teknisk Dokumentkontroller i over åtte år.

– I min rolle som teknisk dokumentkontroller tar jeg med meg mye kunnskap fra da jeg maskinerte og jeg har det beste fra to verdener i min stilling; Jeg får være med på startfasen av prosjekter, engineering, gjennomføring og utførelse samt selvsagt sluttføring og sluttdokumentasjon av prosjekter hvor ingen prosjekter er like. Dette er en litt unik rolle og jo mer kunnskap man har, jo mer får man automatisk ta del i, mener hun.

Gordon studerer deltid i Bergen og kombinerer utdanningen med jobb og familie. Westcon har i lang tid utfordret de ansatte til å ta videreutdanning, forteller HR-leder Gunnlaug Habbestad.

– For oss er det viktig å satse på de ansatte, og gi dem muligheten til å bygge ny kompetanse, sier Habbestad.

Dette året har Westcon inngått utdanningsavtaler med fem ansatte, som i tillegg til sin vanlige jobb tar etterutdanning på fagskolene i Hordaland og Rogaland. Westcon støtter studentene med betalte fridager når det er obligatorisk oppmøte på skolen og eksamensdager. I tillegg bidrar bedriften med støtte til fagbøker, utstyr, lisenser, reise og opphold som trengs for å fullføre studieløpet.

Nye muligheter

– Det er flere grunner til at jeg ønsker å ta videreutdanning. En av de er verdien det er i dette for min egen del, å få mer inngående kunnskap i det faget jeg jobber med, og har interesse for. En annen grunn er min egen higer etter nye utfordringer, kunnskap og mulighetene det utvilsomt vil gi meg, slår Anne Karin Gordon fast.

Arvid Pettersen tar også utdanningen på deltid i Bergen, og er enig med Gordon i at studieløpet gir verdi, både i personlig utvikling og i jobben. Pettersen har jobbet i Westcon siden 1997 og er i utgangspunktet utdannet som industrimekaniker. Nå har han nylig startet på det treårige løpet for å formalisere kompetansen som ingeniør via fagskolen. Pettersen studerer også i tillegg til å sjonglere mellom familieliv og jobb i Ølen, det blir lite tid igjen til å se på tv, som han sier selv.

– Det er bra å få mer teori med seg inn i jobben, og ikke minst praktisere det fagmessige. Etter å ha prøvd arbeidslivet i mange år er det mye tyngre å begynne å studere igjen. Det er ikke til å legge skjul på, men likevel veldig kjekt å få mer kunnskap, mener Pettersen.

God rekruttering

– Denne satsingen betyr at vi får dokumentert kompetanse, og de ansatte får bedre forståelse for jobben. Ikke minst rent faglig, men studiene gir også studentene et innblikk i tema som ledelse og økonomi. Noe som gir de ansatte større forståelse av hele bedriftsbildet, mener Habbestad og legger vekt på at ansatte som har begynt med fagbrev, og deretter bygger på med ingeniørutdanning er noen av de aller mest verdifulle i bedriften.

– Dette er i grunn en undervurdert utdanning. Vi ser at de som har fagbrev i utgangspunktet har stor nytte av denne ingeniør-utdanningen som ikke minst er veldig praktisk fokusert. Og når en har noen år med seg fra arbeidslivet har en mye større forståelse av hva jobben og arbeidsoppgavene krever.

Habbestad viser også til at tilbudet om etterutdanning er et godt rekrutteringsgrep, både for å rekruttere nye medarbeidere med muligheten til å kunne bygge kompetanse, men hun ser også en stor fordel i å bygge opp kompetanse i egne rekker framfor å måtte ut for å hente inn ny kompetanse.

Kunnskap gir tyngde

I Westcon er det mange muligheter til å studere mer. En kan velge mellom å studere på deltid eller heltid, det er også mulig å delta på andre studieløp enn Teknisk Fagskole, i tillegg til at bedriften satser på kurs og kompetanseheving i arbeidshverdagen til de ansatte. Stian Teimann Bjørnø på sin side har valgt å studere maskinteknikk på heltid ved Teknisk Fagskole i Stavanger. Han ble utfordret av bedriften på å bli formann på offshoreavdelingen, men ønsket mer kompetanse og tyngde før han gikk inn i jobben. Nå har han fått utdanningspermisjon og studiestipend fra Westcon.

– Så vidt jeg forstår er markedet på vei opp, og i tillegg har jeg jobbet noen år nå, dermed var det greit å kunne ta et par steg videre, mener Bjørnø. Han håper utdanningen vil gi han rom for å jobbe mer med problemløsning og ledelse i prosjektteam.