Revolusjonerer kaldbøying av rør 

Westcon har sammen med engelske Unison utviklet en unik teknologi for prefabrikasjon av rør. Verdens mest avanserte rørbøyemaskiner er på plass i Ølensvåg, og Westcon kan nå levere sertifisert kaldbøy av rør med diameter opp til 10 tommer.  

Av Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no


Den store Unison-maskinen kan kaldbøye rør opp til 10 tommer (225 mm). Her er operatørene Knut Olav Sørheim (t.v.) og Steffen Feder i arbeid med et tre toms rør. Foto: Ole Bennæs, Westcon

Westcon har de siste to årene investert tungt i utvikling av rørhallen og rør-prefabrikasjon ved Westcon Yards i Ølensvåg. Automatisert rørlager, automatisert rørkapp, en rørbøyemaskin for rør opp til 90 mm diameter, og nå siste tilskudd på rørbøyefronten: verdens mest avanserte helelektriske rørbøyemaskinen. 

Med begge Unison-maskinene på plass, kan Westcon levere sertifisert kaldbøy av rør fra ¾ tommer til 10 tommer (225 mm) i diameter i alle relevante materialer. Metoden møter de fleste klassekrav. Bøyemetoden gir ekstremt høy nøyaktighet, og med krummingsradius ned til 1,5 ganger rørdiameter vil løsningene kunne forbedre design, fleksibilitet og romutnyttelse. 

Kostnadsbesparende 

- Alle som har drevet på noen år vet hvilken risiko som er forbundet med rørsveis. Gjennom denne teknologien kan vi gi våre kunder prefabrikerte sertifiserte rørløsninger med færre sveiser og tilsvarende reduksjon i risiko, sier Arne Matre, partner og operasjonssjef i Westcon. 

Redusert risiko, økt nøyaktighet, økt kvalitet, og ikke minst redusert tidsbruk både på planlagte og akutte oppdrag, gjør nå Westcon svært konkurransedyktig i alle industrielle markedssegmenter. I enkelte tilfeller har kunden redusert sine kostnader med mer enn 40 prosent i forhold til tradisjonelle løsninger. 


- Når det gjelder rør og rørløsninger er dette starten på en ny æra for oss. En nylig inngått rammeavtale med Brødrene Dahl sikrer oss omgående tilgang på alle materialkvaliteter relevant for rigg, skip og industri på land. Vi er entusiastiske over å kunne gi kunden økt kvalitet samtidig som vi reduserer både risiko, responstid og kundens kostnader. Vi vil kunne betjene landbasert industri på likefot med skips- og offshoreindustrien, sier Arne Matre. 

Hvor som helst i verden 

Operatør Steffen Feder med et ferdigbøyd åtte tommer rør. Klart til overflatebehandling og montering. Foto: Ole Bennæs, Westcon

Elektromotorene er en av nøklene til den høye nøyaktigheten. Systemet er microstyrt og leverer helt stabilt resultat med tanke på design og kvalitet. Hver minste del av operasjonene som gjøres blir registrert, og alle kraftdata registreres og lagres i maskinen. Dermed vil produksjonsprosesser kunne repeteres og levere identiske sluttprodukter. 

En annen nøkkel er 3D-teknologi utviklet internt hos Westcon. Prefabrikasjon til nybygg er stort sett basert på ISO-tegninger eller 3D-tegninger. Eksisterende røranlegg og eldre rørløsninger kan ofte avvike fra tilgjengelige tegninger. Ved å bruke Westcons 3D-skanner, kan man kopiere eksisterende løsninger og levere nøyaktige erstatninger med lite behov for tilpasninger. 

Fleksibilitet og høy effektivitet 

Alle relevante mål, tekniske spesifikasjoner, autocadtegninger eller 3D-scanninger kan brukes som produksjonsinput. Det gir fleksibilitet og høy effektivitet. Kunden sparer tid og penger. Westcon har allerede testet responstiden gjennom akutte leveranser til båter som melder sitt behov mens de er underveis til Ølensvåg. Når de legger til kai i Ølensvåg noen timer senere, finner de sine prefabrikkerte rør ferdig bearbeidet og klar for montering. 

- Vi er stolte av den merverdien vi nå kan tilby våre kunder, avslutter en fornøyd Arne Matre.

Med ny teknologi kan Westcon levere sertifisert kaldbøy av rør fra 3/4" til 10" diameter. Metoden møter de fleste klassekrav - også Norsok.