Over 200 dokkinger og kaianløp

De fire første månedene i år har rundt 65 båter vært til kai eller i dokkene hos Westcon i Ølen, Karmsund, Florø og på Helgeland. Det er godt på vei mot de vel 200 anløpene verftene hadde i fjor. 

Ombyggingen av Sarsen i Florø ser ut til å bli det største oppdraget for Westcon i år, uansett anlegg, tror avdelingssjef for skipsreparasjoner i Westcon-gruppen, Georg Matre. 

Georg Matre, avdelingssjef skipsreparasjon, Westcon Yards.

– Vi har ellers et jevnt tilsig av supplyskip, fiskebåter, lasteskip, hurtigbåter og ferger som skal på klassing og dokking, men ingen oppdrag på størrelse med Sarsen så langt, sier Matre. 

Les mer om skipsreparasjoner hos Westcon:

I fjor var det rundt 140 båter til dokking og rundt 70 kaioppdrag – totalt over 200 vedlikeholds- og reparasjonsoppdrag på skip ved de fire verftene. Det ligger per nå an til omtrent samme aktivitetsnivået for 2015. 

– Halvparten av oppdragene er planlagte, periodiske kontroller. Resten er tilfeldige oppdrag som skyldes grunnstøtinger, maskinproblemer og andre uforutsette hendelser. Med lett tilgjengelige og gode verft strategisk plassert langs kysten, kort avstand til kundene og konkurransedyktige vilkår ligger vi godt an når rederiene trenger raske reparasjoner, mener Matre.