Miljøsatsing med batteri fra Westcon

Batteriteknologien er på full fart inn hos stadig flere rederier. Norge sitter i førersetet, og Westcon er med på utviklingen. I april ble første batterisystem fra Westcon installert på Eidesvik-skipet "Viking Energy".

Innstalleringsjobben var et samarbeid mellom Westcon Yards og Westcon Power & Automation (WPA) og gikk unna på to uker. Prosjektleder i Yards, Kolbein Lunde (t.v) og prosjektleder i WPA (midten) Kristian Eikemo har stått i bresjen for jobben på "Viking Energy". Her sammen med prosjektleder for produkt og system i WPA, Ragnar Langåker. Bak dem den gule battericontaineren under installering. Foto: Ellen Marie Hagevik/Medvind24.no

Av Kari Aakra, Medvind24.no


Westcon har jobbet med utvikling av maritime batterier i tre år. Målet har vært et batterisystem som sparer miljø og reduserer kostnader. 

– Det er en milepæl for oss når et så innovativt og teknologisk fremtidsrettet selskap som Eidesvik velger vår løsning, sier Ragnar Langåker, prosjektleder for produkt og system i Westcon Power & Automation (WPA). 

Finner de beste løsningene 

Eidesvik valgte Westcons løsning av flere grunner, sier Vice President Technology & Development i Eidesvik, Vermund Hjelland. 

– Det vil bli stadig mer bruk av batteri på skip framover. Det var viktig for oss å starte et samarbeid med en lokal aktør som har god kjennskap til nettopp dette. Westcon har kommet svært langt i utviklingen av batterisystem, og vi har stor tro på løsningene deres. Vi er ekstremt fornøyde med jobben som er gjort både av WPA og Yards. Både kunnskapsnivået og velviljen har vært unik, sier Hjelland. 

FAKTA

  • Verdens første hybridskip på dynamisk posisjonering.
  • Dynamisk posisjonering er en metode for å holde skip i samme posisjon uten bruk av anker, men kun ved hjelp av skipets egne propeller. 
  • Som hybridskip vil Viking Energy blant annet erstatte kraften fra en av motorene med batteriet når skipet ligger på dynamisk posisjonering.

Batterisystemet ble installert av WPA i samarbeid med Westcon Yards. I tillegg til utviklingen av eget batterisystem, har Westcon de siste årene vært involvert i arbeid på flere skip som benytter batteriteknologi. 

– Vi er blitt godt kjente med både utfordringer og muligheter rundt batteripakker på både offshoreskip og ferjer. Det har gitt oss et godt utgangspunkt for å finne gode løsninger, sier Otto Koch, teamleder for produkt og system i Westcon Power & Automation. 

Reduserer energibruk og slitasje

Med batteri på skip vil forbruket reduseres som følge av mer optimal last på motorene. Skipet vil kunne stanse én motor, noe som gir mindre vedlikehold på maskineriet. Batteriene bidrar dermed til å redusere utslipp av NOX, CO2 og andre gasser. 

Skipsbatteri har også en Peak Shaving-effekt, der batteriet utjevner lasten bedre på motorene, noe som fører til mindre belastning på motormaskineriet. 

Hybridskip har også større redundans, som betyr at de er mer fleksible og pålitelige. "Viking Energy", som har fire motorer, vil dermed i en nødsituasjon kunne bruke batteriet som ekstramotor.

"Viking Energy" er verdens første hybridskip som har notasjon fra Det Norske Veritas (DNV) for Dynamisk posisjonering. Dette er en milepæl for både Westcon og Eidesvik. Foto: Ellen Marie Hagevik/Medvind24.no

Batteriskip på dynamisk posisjonering 

"Viking Energy" blir det første skipet som kan gå på såkalt dynamisk posisjonering som hybrid. Skip som ligger på dynamisk posisjonering under oljerigger i operasjon, bruker mye drivstoff da de til enhver tid må ha en reservemotor gående. Motorene blir dermed gående på svært lav last som igjen gir et høyere forbruk og utslipp. Med batteri vil dette bli vesentlig redusert, da skipet kan stenge av en generator, og erstatte denne med batteriet. 

– Mange er spente på hvordan batteridrevne skip vil gå på dynamisk posisjonering. Det blir stilt spesielle krav til hvordan batteriene skal fungere. Blant annet må det alltid være en viss mengde strøm da skipene må være i stand til å forlate riggen raskt i en nødsituasjon, sier Langåker. 

– Det er en voldsom utvikling innen batteriteknologi. Norge, og kanskje spesielt Vestlandet ligger an til å bli verdensledende på bruk av batteri på skip. Her er det enorme muligheter, mener Langåker. 

Vil bli mer utvikling 

Enova er pådriver for miljøvennlig omlegging av energibruk, og har gitt investeringsstøtte til rederier som ønsker å bruke batteri. Interessen er økende, mener markedssjef Petter Hersleth i Enova. 

– Norge er blitt veldig gode på teknologi rundt maritime batteri, mye grunnet den komplette maritime næringen i landet. Vi vil se enda større utvikling fremover, og det er de leverandørene og rederiene som er mest ambisiøse nå, som vil stå for neste generasjons batterier på skip og ferjer. Westcon har utviklet et godt system, og jeg tror vi vil se mer av dette i årene som kommer, sier Hersleth.