Leverer tre hybridsystemer til Solstad Farstad i 2019 

Westcon Power & Automation skal bygge om «Nordmand Fortune» til batterihybrid. Dette blir det tredje Solstad Farstad-fartøyet som skal utrustes med batterisystem fra Westcon i løpet av første halvår 2019. 

Leder for salg og forretningsutvikling Frode Skaar (t.v) og leder for produkt og system Gunvald Mortvedt i Westcon Power & Automation. Foto: Ellen Marie Hagevik

- Vi setter umiddelbart i gang med produksjonen av batterisystem her hos oss. Deretter skal Westcon Yards i samarbeid med WPA i Ølen stå for installasjonen, sier leder for produkt og system hos Westcon Power & Automation (WPA), Gunvald Mortvedt.

Nordmand Fortune er det tredje i rekken av Solstad Farstad-fartøy som skal ombygges til hybridskip med batteriløsninger fra Westcon. Skipet skal leveres til rederiet tidlig 2019. 

WPA har lenge satset på utvikling av gode løsninger for bruk av batterisystem på skip. Systemet e-SEAMatic BLUE ble for første gang installert på fartøy i 2016. 

Tidligere i år inngikk WPA avtaler med Solstad Farstad om ombyggingen av Normand Server og Normand Supporter til batterihybridfartøy. Innen nyåret skal også Westcon installere batterisystem på Eidesvik-skipet Seven Viking

- Flere rederi har de siste årene vurdert batterihybridløsninger, som følge av mange både kostnads- og energireduserende fordeler. Norge er kommet svært langt i utviklingen og bruken av maritime batteri og vi tror dette vil bli stadig økende i årene som kommer, sier Mortvedt. 

Batteripakkene til fartøyene leveres av WPA på Husøy og ombyggingsarbeidet utføres av søsterselskapet Westcon Yards og WPA i Ølen. 

- WPA har levert konkurransedyktige og teknisk gode løsninger på deres batterihybridløsning og SolstadFarstad har i tillegg over lang tid hatt et meget gode erfaringer med deres service og andre tekniske løsninger, sier Chief Operating Officer i Solstad Farstad, Tor Inge Dale. 

Fra før har rederiet også bygd om to andre skip med lignende batteriløsninger, og Dale sier de forventer betydelige gevinster av batterihybridskipene. 

 Fortune er det tredje Solstad Farstad-skipet som utstyres med batterisystem fra Westcon Power & Automation. Foto: Solstad Farstad.


- I tillegg til ombygging av skipene, klargjøres det også for landsstrømstilkopling slik at vi er klare når havnene vil kunne tilby dette. Vi forventer 15 prosent drivstoffbesparelse med slike tiltak på forsyningsskipene, og noe generell kostnadsreduksjon på drift av dieselgeneratorene om bord, sier han. 

Ombyggingen til «grønnere» løsninger for skipene gjør det også enklere å finansiere prosjektene, mener Dale. 

- Alle de fem båtene som nå vil bli batterihybrider, går på langtidskontrakter. Dermed kan rederiet sammen med kundene og ikke minst NOx-fondet finne økonomisk fornuftige finansieringsløsninger på disse relativt store og dyre prosjektene, sier han.