Leverer batterisystem til Eidesvik-skip 

Westcon Power & Automation har fått oppdraget med å levere batterisystemet til Eidesvik-skipet «Viking Energy». Det er første gang de leverer en total løsning om bord på et skip, og den vil redusere forbruket av drivstoff med 15-20 prosent. 


Eidesvik Offshore meldte tidligere i høst at rederiet setter inn batteri på det LNG-drevne forsyningsfartøyet «Viking Energy». Oppdraget med å levere batterisystem til skipet er nå gitt til Westcon Power & Automation. 

- Eidesvik er blant de fremste pionerene i utvikling av fremtidsrettede, miljøvennlige fartøy, og vi er utrolig stolte over å få være en del av denne reisen. Westcon Power & Automation har utviklet egne løsninger for batterisystemer til skip, og med Viking Energy» blir det første gangen vi leverer total løsningen om bord på et fartøy, sier Geir Odland, administrerende direktør i Westcon Power & Automation. 

Westcon hadde også «Viking Queen» inne til oppgradering i oktober. 

 Da «Viking Energy» ble levert i 2003, var hun det første LNG-drevne forsyningsskipet i verden. Fremdriftssystem drevet av naturgass reduserer utslippene av CO2, NOx og svovelholdige gasser. En batteriløsning i tillegg vil kunne redusere CO2-utslippene med 15-20 prosent, NOx-utslippene med 25 prosent og en reduksjon i drivstoff på 15-20 prosent. 

- Vi har gjennom flere år investert i utviklingen av løsninger, og nå ser vi at investeringene betaler seg, sier Geir Odland, adm.dir. i Westcon Power & Automation.

 Får igjen for investeringer 

- Det er ingen tvil om at hybrid elektrifisering er en fremtidsrettet løsning som ikke bare reduserer klima- og miljøutslipp og forbruk av drivstoff, men også bidrar til tryggere og mer effektive fartøy. Derfor har vi gjennom flere år investert i utviklingen av løsninger, blant annet med støtte fra skattefunnordningen. Når vi nå ser en økende interesse for batteridrift på offshorefartøy og ferjer, ser vi at investeringene i teknologi og kompetanse betaler seg, sier Odland. 

 Sentralt i leveransen står innovative styringssystem basert på e-SEAMatic-plattformen til Westcon Power & Automation med tilhørende kraftelektronikk. I tillegg til batterisystemer for fartøy, har bedriften også utviklet landstrømløsninger for bruk av både fartøy, havner og verft. text goes here