Klare for riggmottak i Florø 

Verftet i Florø har hatt en omfattende utbygging det siste året. – Nå gleder vi oss til å ønsker rigger velkommen til kai i Florø om kort tid, sier prosjektleder for utbyggingen Anders Myklebust. FOTO: ØYVIND SÆTRE

Med ny kai og utdypet havneområde i Florø, ser Westcon fram til å ønske velkommen rigger ved nok en lokasjon. Seilingstid blir en stadig viktigere faktor i markedet, og med kai i Florø vil Westcons verftstjenester være innen kortere rekkevidde for riggene på felt i nordre del av Nordsjøen.

Av Kari Aakra, Medvind24.no

Ny riggkai med større sjødybde står klar i slutten av juni 2015. Westcon tilbyr dermed Yards-ekspertisen like i nabolaget for feltene helt nord i Nordsjøen. 

– Tidsfaktoren er et springende punkt når rigger skal inn til oppgraderinger, vedlikehold og reparasjon. Seilingstiden er en svært viktig faktor for mange kunder som trenger disse tjenestene på rigger langs norskekysten. Westcon har til nå tilbudt sine verftstjenester i Ølensvåg, og utvider tilbudet med den samme kompetansen med like gode fasiliteter i Florø. For flere operatører i nordre del av Nordsjøen vil dermed Florø være et alternativ som gir kortere seilingstid, forteller Anders Myklebust, vedlikeholdsleder for Westcon Yards, Florø.

Store felter i nabolaget

Den nye riggkaien i Florø er bygd opp etter Westcon-standard, som i Ølensvåg. 

– Nå vil vi ta i mot plattformer på riggkai nøyaktig lik og med samme fortøyningsmuligheter som ved verftet i Ølensvåg. Riggkaien har en bredde på 32 meter og med 20 meters dybde utenfor, sier Myklebust, som siden våren 2014 har vært engasjert i arbeidet med det nye kaianlegget i Florø som prosjektleder. 

Verftets nye kai ligger ideelt plassert med en rekke store felter som Snorre, Statfjord og Gullfaks like utenfor kyststripen. 

På grunn av den store aktiviteten ved feltene vest for Florø, vil denne kaien spille en viktig rolle for Westcon, da vi nå har flere lokasjoner å tilby riggtjenester ved, forteller Myklebust. 

Flere båter samtidig

Kystverket har også fullført utdypingen av skipsleden inn til Florø. Dermed er det nå enda bedre tilrettelagt for riggankomst ved verftet. 

Siden våren 2014 er det gjort en betraktelig oppgradering av kaianleggene i Florø. Samtidig med den nye riggkaien er det også bygget en pir vest for tørrdokken. 

– Dette har gitt en forlengelse av kailengden på nordsiden som nå er hele 186 meter med 13 meters dybde, noe som gir anledning til å ta flere skip til kai samtidig. Utrustningskaien mot øst har fått nytt fenderverk og er utdypet til 8 meters dybde langs 80 meter av kaien, forteller Myklebust.

Dobler krankapasiteten

Fra sommeren vil Westcon kunne tilby samme enorme krankapasitet på to av kaiene sine. 

De første delene av den nye kranen er allerede ankommet, og i løpet av sommeren vil ny kran være i drift på kai 3 ved verftet i Ølensvåg. Den nye kranen er et betydelig løft før verftet. Bokstavelig talt. 

– Kranen på kai 2 har 80 meters rekkevidde og kan løfte totalt 160 tonn. Nå får vi en nøyaktig lik kran også på kai 3. Dermed har vi to kraner som ikke bare løfter veldig høyt, men også rekker rundt over nesten alt på en vanlig rigg, sier leder for logistikk og anlegg, Magnus Haugland. 

Den store kranen som til nå kun har vært tilgjengelig på kai 2, har vært mye etterspurt hos kunder, og kapasiteten kan nå tilbys flere samtidig. 

– Med to kraner av denne dimensjonen vil vi få et mye mer effektivt arbeid under oppdragene, sier Haugland.

Flytter all jobb under tak

I løpet av høsten vil alle oppdrag i dokken ved Westcon Helgeland få tak over hodet. Arbeidet med en omfattende oppdragering starter i sommer. 

– Vi utvider og bygger tak over hele dokken. Vi setter også inn en større port mot sjøen. Dette vil gi oss et betydelig konkurransefortrinn da alt arbeidet nå kan utføres under tak, sier markedssjef ved Westcon Helgeland, Ken Roger Skogsøy. 

Utbyggingen vil løse de utfordringene som vær og vind til nå har medført ved arbeid utendørs, som blant annet sveising og overflatebehandling. 

– Utendørsjobben har også ført til en del ekstra arbeid da vi har måttet sette opp telt og lignende. Nå vil vi få fasiliteter som gjør det mulig å ta hele skip og alt arbeid innendørs. Dermed vil vi sikre enda bedre forutsigbarhet på gjennomføringen av oppdragene, seir Skogsøy.