Innovative løsninger for miljø og sikkerhet

– Typiske bruksområder for den nye eSEA Energy Controlløsningen fra Westcon kan være hybride kraftsystemer, reservekraft, PeakShave og elektriske fremdriftssystemer, sier leder for salg og forretningsutvikling i Westcon Power & Automation, Frode Skaar.

Westcon jobber kontinuerlig med nye og smarte løsninger. Den ferskeste innovasjonen bidrar til å redusere energiforbruk og utslipp på skip og offshore-fartøy.

Av Kari Aakra, Medvind24.no

– Vi har utviklet nye batteriløsninger for skip, spesielt rettet mot ferjer og offshoreskip. Vi har fokusert på såkalte retrofit-løsninger, der man kan montere batteri på et eksisterende fartøy, forteller leder for salg og forretningsutvikling i Westcon Power & Automation, Frode Skaar. 

Den nye løsningen, e-SEA Energy Control, som innebærer Li-On batteripakker er utviklet både for marine- og offshoremarkedet. 

Reduserer utslipp

– Westcon leverer batteripakker som blir tilpasset hvert skip, etter en grundig gjennomgang av fartøyets drivstofforbruk og driftsscenarier. Denne løsningen bidrar til å redusere utslipp, vedlikeholdskostnader og driftsutgifter ved lavere drivstofforbruk. Det øker også både redundans og sikkerhet på skipet, samtidig som det gir raskere dynamisk respons, sier Skaar. 

Retrofit-batteriløsningen kan blant annet være ideell for offshoreskip som ligger mye på dynamisk posisjonering. Et typisk offshorefartøy har ofte 4 dieselgeneratorer gående for å oppnå stor grad av redundans, dette igjen medfører en ugunstig last for motorene, samt en til tider alt for stor grad av roterende tilgjengelig effekt. Med Westcons nye løsning kan man i stedet montere inn et batteri som tar lasttoppene, og man kan redusere antall roterende generatorer, samt kjøre på en jevnere og mer effektiv lastprofil. 

– Da klarer man seg med to dieselmotorer. Kunden sparer penger, og miljøet spares for unødvendig utslipp. Batterier kan også monteres på ferjer, som har store muligheter til å spare drivstoff og redusere utslipp ved å montere batteri om bord, forteller Skaar. 

Suksess med IRM-Ex

Med egenutviklet teknologi tilbyr Westcon Power & Automation en rekke produkter for både den marine næringen og offshorebransjen, med fokus på sikkerhet, kostnadsreduksjon og effektivitet for kunden.

En av de siste store satsingene som har fått et godt fotfeste i markedet, er systemet for periodisk inspeksjon, reparasjon og modifikasjon (IRM) på Ex-utstyr. 

– Vi opplever at riggeiere og operatører har veldig fokus på sikkerhet og høye krav til Ex-inspeksjoner og vedlikehold i rammeavtaler, og bare i løpet av det siste året har vi fått oppdrag på seks rigger. Vi fokuserer på å levere denne type tjenester som er med på å bygge sikkerhetsnivået i olje- og gassbransjen, sier salgssjef for olje og gass i Westcon Power & Automation, Kåre Topnes.