Går i god skole hos Westcon

Samtidig som de bidrar med nye ideer og løsninger for bedriften, er praksisen uvurderlig erfaring for studentene som skal inn i en bransje i stadig endring.

Av: Kari Aakra, Medvind24.no

Publisert: 16. august 2016

Tredjeårsstudentene Victor Meyer og Trond Saure ved Høgskolen i Bergen (HiB) har det siste året brukt Westcon Yards i Florø som case for bacheloroppgaven sin, der de utvikler et nytt system for materialflyt fra stållager, gjennom brennehall til produksjon. 

Victor Meyer (t.v) og Trond Saure (t.h) sin bacheloroppgave omhandler et nytt system for materialflyt fra mottak til stållager og brennhall før videre produksjon. – Vi fikk enormt god hjelp av Rune Hovland (i midten) hos Westcon Florø, og har lært veldig mye om både utfordringer og muligheter for drift og vedlikehold på store verft, sier Meyer. Foto: Meister Fotografi

– Det har vært en veldig lærerik tid, og vi har fått et ganske annet syn på drift og vedlikehold hos store verft som Westcon. Det er et komplekst område, med mange utfordringer. Nå håper vi bacheloroppgaven vår kan bidra med nye løsninger og ideer som Westcon kan bruke videre, forteller Meyer og Saure. 

Produksjonsleder ved Westcon Florø, Jostein Russøy har fulgt opp de to studentene og ser frem til å benytte seg av kompetansen deres videre.

Gevinst for Westcon 

– Vi er veldig spente på resultatet og tror dette kan bli et godt hjelpemiddel for oss, sier Russøy. 

I flere år har Westcon i både Florø og Ølen tatt imot høgskolestudenter. Dette året har fremtidige maskin– og prosessingeniører fra både HiB og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) brukt studietiden sin på verftet i Ølen til både praksis og oppgaveskriving. Maskiningeniør William Park har fulgt opp studenter i Ølen, og sier at de bidrar med å gjennomføre oppgaver Westcon–medarbeidere selv ikke får tid til i en travel hverdag. 

– De oppgavene studentene gjennomfø rer, kan gi oss gevinster i fremtiden. De ser på virksomheten med helt nye øyne, og kommer på ideer vi selv ikke klarer å se for oss, forteller Park. 

God forberedelse på yrkeslivet 

– Westcon tar imot studenter både i ingeniørpraksis og til bachelorskriving. At bedrifter som Westcon gir studenter denne muligheten, er uvurderlig, mener studiekoordinator ved HiB avdeling Florø, Øyvind Østrem. 

– I dagens marked har det blitt vanskeligere å finne bedrifter som kan ta imot og følge opp studenter. Veldig mange bedrifter har et annet fokus nå, og mange har nedbemannet så mye at de ikke har kapasitet til dette. Men Westcon har vært proaktive og fremoverlente hele tiden. Det er utrolig viktig for oss og studentene. Her får de «reelle» oppgaver som er med på å forberede dem på jobb i en bransje som endrer seg raskt, sier Østrem.