Fremtidens BOP-klassing

I løpet av våren gjennomførte Westcon for første gang femårsklassing av en BOP innendørs. Med toppmoderne fasiliteter har verftet kapasitet til å ta hele jobben under tak, og kan dermed tilby effektivisert BOP-support til riggmarkedet.

BOP-en har ca. 25 hovedkomponenter. Alt ble fullstendig demontert inne i den store monteringshallen for vedlikehold, modifisering og remontering. Foto: Øyvind Sætre

Av Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no

Publisert 23. juni 2016

For Westcon var dette første oppdrag av denne typen. Arbeidet med BOP-en til riggen startet 4. januar, og fra 27. februar ble det jobbet døgnkontinuerlig med 5-årsklassingen. Tidligere har riggselskapene sendt BOP-ene til produsent eller produsentens samarbeidspartnere. Dette prosjektet er en ny milepæl for Westcon i og med at alt arbeidet med BOP-en er gjort i Ølensvåg. 

På engineering-siden har Westcon Subsea hatt ansvaret i samarbeid med kunden. 

– Tradisjonelt vil de forskjellige OEM–ene (Original Equipment Manufacturer) ha sitt utstyr og sine komponenter tilbake til seg for å utføre vedlikehold og eventuelle modifiseringer. Det gjør at det kan bli lang leveringstid når komponenter. skal sendes tilbake til produsenten, modifiseres og så sendes til tilbake til rigg. Nå ble alt arbeidet gjort på Westcon, og det gjorde prosjektet mye mer effektivt. OEM-leverandørene kom hit og jobbet sammen med teamet fra Westcon og riggkunden, sier prosjektingeniør Anja Hauge Christiansen i Westcon Subsea. 

Bedre kapasitet med flerbrukshall 

En hydraulisk kontroll–POD ble i tillegg overhalt og gjort mindre modifikasjoner på før BOP–en ble remontert. 

BOP-en er 15 meter høy og veier 280 tonn. Arbeidet med demontering, vedlikehold, modifisering og remontering krever mye krankapasitet. I dette oppdraget har Westcon fått utnyttet det den nye Flerbrukshallen har av kapasitet og fasiliteter. BOP-en ble løftet av riggen og inn i den 26 meter høye monteringshallen som har to traverskraner med total løftekapasitet på 160 tonn. 

I monteringshallen ble BOP-en, som består av ca. 25 hovedkomponenter, fullstendig demontert. Det ble gjort serviceinspeksjoner av alle komponenter etter OEM–prosedyrer, trykktesting, tatt røntgen og gjennomført fullt vedlikehold og utskifting av enkelte komponenter. Etter sandblåsing og maling av de ulike komponentene i Miljøhallen, så BOP-en ut som ny. 

Høyere sikkerhet og kvalitet

Mekanisk avdeling har hatt seks mann i arbeid med BOP-en.

– Vi har hatt både større og mer kompliserte jobber en denne, men det er den første store jobben vi har gjort under tak. Når man slipper å rigge stilas, telt, vente på krankapasitet og alt annet som trengs, er halve jobben gjort allerede. Med kraner i taket og alt nødvendig utstyr innomhus, blir arbeidet langt mer effektivt, sier Rune Håheim, formann for maskin– og monteringshallen. 

I følge riggkunden er krankapasitet en akilleshæl i alle typer jobber med rigg. Ved å ta BOP-en på land, ble mye krankapasitet frigjort. 

Riggen ute på testing i fjorden med en veldig fornøyd gjeng fra oppdragsteamet i forkant. Mekaniker Bjarne Lunde i Westcon Yards (t.v) og prosjektingeniør i Westcon Subsea Anja Hauge Christiansen (t.h) med kundens representant i midten. Foto: Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no

– Det bidro til å effektivisere annet arbeid på riggen. At alt arbeid på BOP-en kunne gjøres inne har flere store fordeler. Særlig på vinterstid når det ofte er kaldt, vått og glatt. Å kunne jobbe tørt og temperert bidrar til høyere sikkerhet, økt effektivitet og høyner kvaliteten på arbeidet. Ved å ta BOP-en av riggen, fjerner man også mulige konflikter med annet arbeid som pågår om bord. Dette bidrar til økt sikkerhet og gir mer ro i arbeidet begge steder, mener riggkunden, som også poengterer at det har vært et svært godt samarbeid med Westcon Subsea og de andre avdelingene i Westcon som har vært involvert. 

– Denne klassingen var ikke planlagt gjennomført nå. At vi likevel kom i havn i løpet av planlagt liggetid, skyldes blant annet at Westcon har dyktige folk som alltid er tilgjengelige og flinke til å se løsninger. Men vi hadde ikke kommet i mål uten å kunne jobbe inne i monteringshallen. Dette er absolutt framtiden for BOP-vedlikehold og klassing, mener kundens representant. 

Strategiske investeringer gir merverdi 

For Westcon har dette vært en god test på at de kan levere vedlikehold av BOP som en ny type tjeneste. Mange avdelinger har vært involvert, og nye fasiliteter som blant annet monteringshallen har fungert som de skal i forhold til kundens behov. 

– Med alt på ett sted blir gjennomføringen effektiv, og det er alltid kjekt med en tilfreds kunde som ønsker å komme igjen. Dette prosjektet er en bekreftelse på at den strategiske investeringen Westcon har gjort i nye fasiliteter gir merverdi for kunden, sier Steinar Matre, avdelingsleder i Westcon Subsea.