Fra minus til pluss for Westcon

Westcon Group økte inntektene med 58 prosent til 1,95 milliarder kroner i 2018, og snudde samtidig et negativt resultat i 2017 til et svakt overskudd.

- Det var nok et tøft år i 2018, selv om de negative tallene ble snudd til positive. Fjoråret handlet mye om få tingene til å henge enda bedre sammen og å konsolidere virksomhetene. Nå ser det lysere ut, sier Helge Jørgensen, finansdirektør i Westcon Group.

Finansdirektør i Westcon Group Helge Jørgensen.

Han beskriver 2018 som et veiskille og mener selskapene i Westcon-konsernet er godt posisjonert i sine markeder.

- Vi investerte i å beholde så mye kompetanse som mulig i de krevende nedgangstidene og det får vi igjen for nå. Også investeringene som blant annet ble gjort for å posisjonere oss mot økt etterspørsel etter elektrifisering innen maritim sektor, har vært lønnsomme, sier Jørgensen.

Han trekker frem tre selskaper som særlig bidro til det positive driftsresultatet i 2018: 

  • Westcon Power & Automation (WPA): Driftsinntekten økte fra 219 til 346 millioner kroner og årsresultatet gikk fra -28,6 millioner kroner i 2017 til 12,5 millioner i pluss i 2018. 
  • Westcon Geo: Driftsinntekten økte fra 310 til 367 millioner kroner og årsresultatet gikk fra -1,1 millioner kroner i 2017 til 42 millioner i pluss i 2018. 
  • Westcon Løfteteknikk: Driftsinntekten økte fra 146 til 191 millioner kroner og årsresultatet gikk fra -3 millioner kroner i 2017 til 8 millioner kroner i pluss i 2018.

- Bidraget fra disse tre selskapene gjør at konsernet går med overskudd i 2019: Geo har tjent bra med penger. Når det gjelder WPA ser vi et sterkt voksende marked for landstrømsanlegg og hel- eller delelektriske systemer for skip. I tillegg har markedet for Westcon Løfteteknikk tatt seg opp gjennom hele 2018. Så langt i 2019 ser det også lovende ut, blant annet har WPA en ordrereserve på 750 millioner kroner, sier Jørgensen.

Westcon Group

  • Westcon Group er morselskapet i Westcon-konsernet, som omsatte for 1,9 milliarder kroner i 2018.
  • Datterselskaper er Westcon Yards, Westcon Power & Automation, Westcon Løfteteknikk, Westcon Geo, Westcon Yards Florø, Westcon Olvondo og Westcon Invest.
  • Konsernets virksomhet spenner fra skipsbygging samt ombygging, reparasjon og vedlikehold av skip og rigger til drift av seismikkskip, subsea, fabrikasjon, engineering, installasjon av elektro/automasjon/batterisystem samt inspeksjon/sertifisering og salg/utleie av løfteutstyr.
  • Westcon Group AS har forretningskontor i Vindafjord kommune som ligger nord i Rogaland.

Resultatet til Westcon Yards, som er det største selskapet i konsernet, preges av fortsatt tregt marked for riggreparasjoner og -modifikasjoner. Omsetningen økte med rundt 400 millioner kroner til 1,03 milliarder kroner i 2018, mens underskuddet ble redusert fra 87 millioner til rundt 50 millioner kroner i 2018.

- Vi tror Westcon Yards vil få et positivt resultat på driften i år. Nå ser vi tendenser til at riggmarkedet tar seg opp. De siste månedene har vi hatt flere riggbesøk og flere er ventet, sier Jørgensen og legger til:

- Westcon Yards er også tilbake i markedet for nybygging av skip, og leverer tre nybygg i 2019 – to pelagiske trålere og en elektrifisert ferge. I ordreboken har verftet ytterligere to ferger for Norled, hvorav den ene skal ha hydrogendrift. Disse oppdragene er et resultat av teknologisatsingen i konsernet, og våre løsninger for elektrifisering og hybriddrift av skip er etterspurt.


Westcon Yards har en rettstvist gående med Prosafe Rigs, knyttet til konvertering av boreriggen «Safe Scandinavia». I Stavanger tingrett ble Westcon i mars 2018 dømt til å betale Prosafe 412 millioner kroner. Dommen er anket og det ventes at ankesaken kommer opp til behandling i siste halvår 2020.

- Vi og våre juridiske rådgivere mener at dommen i tingretten er feil. Ut fra vår vurdering om sannsynlig utfall i ankebehandlingen, er det ikke foretatt regnskapsmessige avsetninger for utbetaling som følge av tvisten. Vi ser frem til å få saken behandlet i lagmannsretten, sier Jørgensen.

Regnskapstall for Westcon Group:

(mill NOK) 2018 2017
Driftsinntekter 1 957 342 1 239 571
Driftsresultat 5 217 -144 631
Årsresultat 1 511 -54 525

Inngangsfoto artikkel: Økland Foto.