Flere lærlinger velger utradisjonelt 

Knapt tre av ti lærlinger er kvinner på landsbasis. I Vindafjord er fordelingen 100 menn og 80 kvinner på de 180 siste inngåtte lærlingekontraktene. Flere velger også utradisjonelt. 

- Sveiser er en jobb jeg kan anbefale både jenter og gutter å satse på, og vi vil gjerne ha flere jenter inn i yrket, sier Renate Berge. Foto: Katrine Christensen

Av Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no

Publisert 27. april 2016

Fortsatt er det slik at det er tydelige «guttefag» og «jentefag» og stor overvekt av kvinner i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Industrimekaniker, industrirørlegger, tømrer og platearbeider har nesten bare mannlige lærlinger, viser tallene fra Haugaland Opplæringskontor (HO). 

- De siste årene har vi sett en liten endring, og det er flest menn som velger utradisjonelt og blir lærlinger i helsefag og barn og ungdom. Prosentvis er det en stor økning. Det henger sammen med at det var så få menn i utgangspunktet, sier Bjørn Johannessen ved HO. 

Flesteparten av lærlingeplassene i Vindafjord kommune fra høsten av er i helsefag og barn og ungdom. Fram til de siste årene har det nesten bare vært kvinnelige lærlinger i disse fagene. Det er i ferd med å endre seg 

- Flere menn velger barn og ungdom, og det synes vi er veldig positivt, sier personalrådgiver Marit Særsten, personalrådgiver. 

- Prøv ut barnehage når du har praksis 

En av dem er Leif Halvor Hundhammer Gjellestad (21). Han gikk VG1 helse og sosial på Ølen vidaregåande skule. Tanken var å jobbe i barnehage, men han ombestemte seg og tok VG2 IKT i Lyngdal i stedet. 

- Jeg fant ut at IKT ikke var noe jeg kunne tenke meg å jobbe med resten av livet, så jeg valgte å ta påbygg barn og ungdom i Ølen for så å gå videre på lærerutdannelse, sier Hundhammer Gjellestad. 

- Det er veldig givende å arbeide med ungene i Vågen barnehage, sier Leif Halvor Hundhammer Gjellestad. Foto: Ellen Marie Hagevik

Et friår innimellom skolegangen gjorde at han fant ut hva han virkelig ville. Han fikk tilbud om å jobbe i Ølen barnehage, og i løpet av året som ringevikar falt brikkene på plass. 

- Jeg trivdes så godt i barnehagen at jeg la lærerplanene på hylla. Det er veldig givende å jobbe med ungene fra fire til seks år på min avdeling. Jeg begynte som lærling i Vågen barnehage i fjor høst og har funnet mitt yrke, sier Hundhammer Gjellestad. 

Lærlingeplasser formidlet gjennom Haugaland Opplæringssenter de seinere årene fordelt på fag og kjønn.

Han ser flere grunner til at få menn velger barne- og ungdomsarbeiderfaget og jobb i for eksempel barnehage. Typisk kvinneyrke og for liten kunnskap er to av dem. 

- Veldig mange vet lite om hva en jobb i barnehage går ut på. Derfor anbefaler jeg å prøve det ut når du har praksis. Her kan du også bruke ting du er interessert i på fritiden i aktivitetene, og du kan i ganske stor grad lage dagene dine selv, sier Hundhammer Gjellestad. 

Viktig å bidra til at utdanningen fullføres 

Westcon er den største lærebedriften i Vindafjord og har til enhver tid 25-30 lærlinger. Konsernet merker nedgangstidene, men har gjort et bevisst valg om at dette ikke skal påvirke tilbudet om lærlingeplasser. 

- Prosessen med å ta inn nye lærlinger til høsten er ikke helt ferdig ennå, men vi kommer til å ta inn minst 15 nye lærlinger fordelt på alle avdelinger. I tillegg blir det en del nye lærlinger i Florø, sier assisterende HR-leder Gunnlaug Habbestad. 

Westcon fikk prisen Årets lærebedrift under NæringsGIV 2015. Å ta samfunnsansvar ligger tungt til grunn for å holde oppe tallet på lærlingeplasser. 

- Det er viktig at vi er med på å gi kommende lærlinger forutsigbarhet i nedgangstider. Med å holde tallet på lærlinger på same nivå som før, gjør vi også vårt til at elever og lærlinger får fullført utdanningen sin, sier Habbestad. 

Tilfeldig at det ble industrirørlegger 

Rikke Arnestad hadde ingen planer om å bli industrirørlegger da hun begynte på videregående. Foto: Katrine Christensen.

Mange av fagene på Westcon er typiske «guttefag», men vi finner også her lærlinger som har valgt en utradisjonell yrkesvei. Rikke Arnestad (18) er i sitt første år som industrirørlegger hos Westcon. Hun trives veldig godt med all slags rørarbeid på læreplassen og gjør alt fra bøying av rør til montering i rørhallen. Yrkesvalget er uvanlig for jenter, og hun hadde heller ikke tenkt å gå den veien etter ungdomsskolen. 

- At jeg er her er egentlig tilfeldig. Jeg begynte først å studere, men fant etter et par uker ut at dette ikke var noe for meg. Løsningen ble å begynne på VG1 TIP. Der fant jeg meg til rette og fortsatte med VG2 Industriteknologi, forteller Arnestad. 

Hun hadde utplassering på Westcon mens hun gikk på Ølen vidaregåande skule og likte seg godt. Det var derfor et enkelt valg å søke om lærlingeplass samme sted. 

- Jeg begynte i august, og skal ta fagbrev om halvannet år. Det er et kjempekjekt yrke, men slik situasjonen er nå er det ikke sikkert at jeg får jobb etter læretiden. Da er et alternativ å ta videre utdanning i faget, sier Arnestad. 

Tar fagprøve som sveiser i august 

Renate Berge (20) gikk også på VG1 og VG2 i Ølen. Hun kjenner godt til Westcon siden faren jobbet i platehallen, og det er der vi treffer henne. I den store hallen er hun eneste jente og sveiselærling. 

Renate Berge likte veldig godt å sveise på skolen, og det var naturlig å satse på sveiefaget. Foto: Katrine Christensen

- Jeg likte veldig godt å sveise på skolen og hadde lyst til å gå videre den veien. Dette er en variert jobb, og vi sveiser forskjellig fra små ting til større prosjekter som tar dager. Jeg får jobbe med alt mulig, og det er en veldig kjekk gjeng jeg jobber sammen med. Ser de at jeg trenger hjelp, er de der med en gang, sier Berge. 

Hun er inne i sitt andre år som lærling, og i august er det fagprøve. Etter det håper hun å få fortsette på Westcon som sveiser. 

- Dette er en jobb jeg kan anbefale både jenter og gutter å satse på, og vi vil gjerne ha flere jenter inn i yrket, sier Berge. 

Hun er veldig fornøyd med Westcon som læreplass, men ønsker seg en ting: 

- Ny platehall. Det er kaldt her inne høst og vinter og som å jobbe ute, sier Berge.