Et år med Safe Scandinavia

Safe Scandinavia kom som boligrigg, og drar som et Tender Support Vessel. I nærmere et år har Westcon gjennomført en ombygging av de sjeldne. 13. mars seilte Safe Scandinavia fra Ølensvåg mot Oseberg Øst, som en helt ny versjon av seg selv. 

Av: Kari Aakra/Medvind24.no

Publisert: 21.03.2016

Safe Scandinavia ankom Westcon Yards 21.mars, 2015. Foto Ellen Marie Hagevik/Medvind24.no

Nå er Safe Scandinavia på vei mot Oseberg Øst og oppdrag for Statoil, etter elleve måneder ved Westcon Yards i Ølensvåg. Westcon har siden forberedelsene begynte i februar 2014, tatt seg av alt fra design, engineering og anskaffelser, til produksjon av moduler, installasjoner og testing. For Westcon har oppdraget vært en blanding av en styrkeprøve og en maraton, sier prosjektleder Bård Hovde ved Westcon Yards.

- Vi har lang erfaring med ombygging av rigger, men vi har ikke hatt oppdrag som har vært såpass omfattende tidligere. Vi har fått smaken på å kjøre store prosjekter, og Westcon har nok en gang bevist at de har muskler og ekspertise til å ta seg av omfattende oppdrag som dette, sier Hovde. 

Stor oppgraderingsjobb 

Kompetanse fra alle Westcons ekspertiseområder er dradd med i prosjektet: personell fra Westcon Offshore Services, utstyr og tjenester fra Westcon Løfteteknikk, design og elektroarbeid fra Westcon Power & Automation, tjenester fra Westcon 3D Solutions, konstruksjoner og moduler fra både Yards i Ølensvåg, Helgeland og Florø.  

Safe Scandinavia var en halvt nedsenkbar boligrigg med nærmere 600 sengeplasser. Ca. en tredjedel av boligmodulen er revet og erstattet med moduler og utstyr for å drive produksjon, lagring og behandling av borevæske, samt mottak av borekaks.

- En slik ombygging griper også inn i resten av fartøyet, og vi har oppgradert de fleste områder og funksjoner på resten av riggen som følge av dette. Blant annet har vi oppgradert de eksisterende sikkerhetssystemene om bord på grunn av riggens nye bruksområde, forteller Hovde. 


Begynte forberedelsene i 2014 Allerede et år i forveien startet forberedelsene ved flere av Westcons avdelinger, før ankomsten av boligriggen 21. mars 2015. I februar 2014 var engineeringarbeidet godt i gang ved Westcon Yards. Ved mai 2014 var nærmere 120 personer i drift på prosjektet. 

 - Vi kom tidligere inn i prosessen enn vi har gjort på andre riggoppdrag, dermed ble det også en større oppdragsmengde. Det krevde flere ressurser av oss til både engineering, design og tegninger, forteller Hovde. 

- Utfordringene lå først og fremst i hvor vidt engineerinsgfasen ville stemme overens med de faktiske forholdene på riggen da den kom. Noe som viste seg å være en kompleks del av jobben, sier Hovde.

Største prosjekt  for WPA 

Samtidig som Westcon Yards satte store krefter inn på engineeringsbiten, begynte også Westcon Power & Automation (WPA) med forberedelsene av elektroarbeidet på riggen. Safe Scandinavia skulle også bli et av WPAs største prosjekter til dags dato. Alt av elektro- og automasjonsarbeid på Safe Scandinavia er kjørt av WPA. 

- Jobben gjort på Safe Scandinavia er resultatet av et godt samarbeid mellom de mange ulike Westcon-avdelingene som har vært involvert, sier Bård Hovde, Westcons prosjektleder på oppdraget. 

- Hele Westcon Power & Automation har vært involvert i arbeidet under landligget. De har i stor grad vært involvert i design biten og har stått bak alt fra dokumentasjon og innkjøp, leveranser og montering på hele riggen, forteller Hovde. 

Gigantkonstruksjoner 

I tillegg til Westcon Yards og Westcon Power & Automation, har medarbeidere fra flere Westcon- avdelinger og lokasjoner vært tungt inne i prosjektprosessen. Både Westcon Florø og Westcon Helgeland har fabrikkert moduler. Blant annet ble fire nye oppdriftstanker produsert og leverte fra Westcon på Helgeland. Oppdriftstankene, eller såkalt blistere, sørger for stabilitet og oppdrift på plattformen. Oppdraget var et av de største fabrikasjonsoppdragene Westcon-selskapet på Helgeland har hatt de siste årene, og til sammen 40 medarbeidere tok del i jobben. 

Fra oktober 2014 til riggens ankomst ble også av en 170 tonn tung mudmix-modul produsert ved Westcon. 24 meter lang og 12 meter bred er mudmix-modulen blant de største enkeltkonstruksjonene noen gang produsert ved Westcon Yards i Ølensvåg. Modulen var såpass stor at hele konstruksjonen ikke fikk plass i platehallen samtidig, og måtte også fraktes i to omganger med løftelekter fra Eide Lift de 2-300 meterne fra platehallen til kaianlegget før riggens ankomst. Den største delen veide 100 tonn, den minste ca. 70 tonn. Og det var bare skallet. 

Etter montering ble modulen kledd inn og isolert, og ytterlige utstyr, elektrosystemer og tanker ble montert på plass. Både under installeringen av denne modulen, så vel som på alle andre deler av riggoppdraget, har alle faggrupper fra Westcon tatt del. Den nye Safe Scandinavia er et resultat av et utmerket godt arbeid fra alle avdelinger og fag involvert, mener Hovde. 

- Alle involverte har gjort en svært god jobb. Det var nok ikke mange andre selskap som kunne snudd seg rundt og tatt et oppdrag som dette. Men Westcon har spisset kompetanse på alle fagområder, og som følge av et godt samarbeid på tvers av de ulike avdelingene har vi vist at vi er i stand til å ta oppdrag uavhengig av kompleksitet og omfang, sier Hovde.

Safe Scandinavia har ligget ved kai 2 (i midten) ved Westcon Yards i nærmere et år. Nå står oppdrag for Statoil på Oseberg Øst for tur.  Foto: Ellen Marie hagevik/Medvind24.no