En fot innenfor havbruksteknologi 

Westcon Group har kjøpt en mindre aksjepost i Aquafarm Equipment, og har en avtale om å kunne kjøpe seg ytterligere opp. – En spennende mulighet, sier konsernsjef Arne Birkeland. 

- Havbruksnæringen vil bli mer industriell framover, og også innenfor HMS, produksjon og systemer kan vi ha en del å tilføre, sier konsernsjef Arne Birkeland.

Av Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no
Publisert 4. november 2016

Haugesundselskapet ble stiftet i 2014 og produserer lukkede anlegg for havbruksnæringen. Aquafarm Equipment samarbeider blant annet med Marine Harvest og har et testanlegg i Skånevik. Versjon tre av merden Neptun som nå er i sjøen, er verdens største lukkede merd i GRP (glassfiberarmert plast) med sine 40 meter i diameter og vekt på vel 200 tonn. 

Westcon kjøpte en mindre aksjepost i Aquafarm Equipment tidligere i høst og har en avtale om å kunne kjøpe seg ytterligere opp. Westcon har også gått inn i selskapets styre. 

Kan kjøpe seg opp til 34 prosent 

- Dette er en spennende mulighet der vi kan finne gode kombinasjoner med det vi ellers driver med, men vi går sakte fram. Avtalen om å kjøpe oss opp til 34 prosent avhenger av om datterselskapet får utviklingskonsesjonene det er søkt om, sier konsernsjef Arne Birkeland i Westcon. 

Aqua Equipment og Aquatic Concept Group har opprettet og eier 50 prosent hver av selskapet Aquafarm Utvikling. Det er det nyetablerte selskapet som har søkt om seks utviklingskonsesjoner for semi-lukkede oppdrettsanlegg. 

Muligheten til å være med på utvikling og produksjon av ny teknologi for havbruksnæringen, er hovedgrunnen til at Westcon går inn på eiersiden. 

Har mye å tilføre 

- Oppdrettsnæringen både trenger og er på jakt etter grønnere løsninger. Innenfor kontroll, overvåking, automasjon og elektro kan for eksempel Westcon Power & Automation bidra med mye. Westcon har også tjenester og høy kompetanse innenfor engineering og martime operasjoner som kan brukes til utvikling og design av havbruksutstyr, sier Birkeland. 

Han tror dessuten at havbruksnæringen vil møte samme krav til sine operasjoner som verft og andre har hatt i mange år. 

- Bransjen vil bli mer industriell framover, og også innenfor HMS, produksjon og systemer kan vi ha en del å tilføre, sier Birkeland. 

Aquafarm Equipments omsatte for 10 millioner kroner i 2015, og fikk et driftsresultat på 8,3 millioner. Stiftelsesåret 2014 var omsetningen 2,7 millioner, og driftsresultatet minus 3,4 millioner.