Her skal fremtidens vindmølle-eksperter få opplæring

Sammen med Energy Innovation rigger Westcon Løfteteknikk seg for vindkraft-boom i Norge. I løpet av oktober tar de i mot de første kullene i sitt nye toppmoderne treningstårn for vindindustrien. 

20. september ble det moderne treningssenteret erklært for åpnet da ordfører i Eigersund kommune Odd Stangeland  klippet snoren sammen med initativtakerne bak satsingen: Administrerende direktør i WCL Karl Johan Jentoft (t.v) og leder i Energy Innovation Frank Emil Moen.  Foto: Magnus Østebrød

20. september var det offisiell åpning av Egersund Energy Hub. Energy Innovation og Westcon Løfteteknikk (WCL) er to av initiativtakerne bak senteret, og har som mål skal bli det skal bli det største og mest moderne senteret i Norge for trening, utdanning og sertifisering av personell til vindmøller, både on- og offshore. I midten av oktober vil senteret ta i mot sine første kursgrupper til opplæring innen arbeid på vindmøller. 

- «Alle» ønsker å omstille seg til grønn energi, og vindkraftsatsingen i Norge kommer med full styrke de neste årene. For oss er det viktig å ligge et steg foran, og være klar til å tilby den ekspertisen energimarkedet i Norge trenger når vindsatsingen tar av i tiden som kommer, sier administrerende direktør i WCL Karl Johan Jentoft. 

Håper på 4000

I følge daglig leder i Energy Innovation, Frank Emil Moen, kan behovet vokse seg stort i løpet av kort tid. Bare i løpet av de neste to årene håper han at ca 4000 kursdeltakere vil ha gjennomført opplæring og sertifisering ved senteret. 

Det 30 meter høye treningstårnet skal brukes til opplæring av vindmøllepersonell. I 2020 vil treningssenteret i Egersund få nok et nybygg for kursing og trening av personell i vindindustrien. Foto: Magnus Østebrød  

- Norge er gang med en storstilt utbygging av vindkraft på land, samtidig som det er vedtatt at Norge skal ha en ledende posisjon på flytende offshore vindkraft. Med store vindparker i Nordsjøen, som omfatter turbiner på opptil opptil 12-15 mega watt, snakker vi om en enorm energiproduksjon. Eksporten av denne kan bidra til å fase ut både kjernekraft og kullvirksomhet på kontinentet. En slik satsing vil ha behov for mye personell både til utviklingen av vindmølleparker til havs, men også til driften og den operasjonelle fasen etter hvert. Derfor har det vært viktig for oss å etablere treningssenteret i god tid, sier Moen. 

Nytt bygg i 2020

Selve senteret består foreløpig av verdens mest avanserte treningstårn som ruver 30 meter over bakken, og midlertidige treningshaller med fallsikringsrigg for arbeid og redning i høyden, samt et modulbygg med kontorer, garderober og undervisningsrom. 

I løpet av 2020 så skal et stort nybygg være på plass, som vil inneholde både treningshaller for HMS-trening og kursing og undervisning for vindteknikere. Byggingen starter til vinteren. 

WCL fikk i fjor sommer internasjonal GWO-sertifisering for sikkert arbeid i høyden på vindmøller, og vil ha ansvar for all opplæring og sertifisering innen arbeid i høyden, fallredning, fallsikring og håndtering av utstyr og verktøy i høyden. 

- Westcon Løfteteknikk har mer enn 25 års erfaring med arbeid i høyden, og erfaringen de bringer til torgs her er avgjørende for at senteret skal kunne tilby et fullverdig opplæringstilbud. Potensialet her er stort. Akkurat nå satser vi på vindmølle-personell, men det er også flere andre bransjer som har fattet interesse for tilbudet, blant annet beredskapsaktører og industrien for øvrig, sier Moen. 

Satser fra Stavanger til Kristiansand

WCL har levert tjenester til Aker Solutions i Egersund siden 2015 og satsingen på Egersund Energy Hub vil gi ringvirkninger både for nåværende og nye kunder fra Stavanger og sørover, poengterer Jentoft. 

- Som følge av etableringen av Egersund Energy Hub, er vår posisjon sør på Vestlandet blitt enda mer styrket, og det er noe vil at skal komme alle våre kunder i regionen til gode. Nå satser vi for full med hele vårt totalkonsept fra Stavanger til Kristiansand, sier Jentoft. 

WCLs totalkonsept omfatter salg og utleie av kraner og løfteutstyr, tjenester innen sakkyndig virksomhet og mekanisk fag, tilkomstteknikk, sertifisert sikkerhetsopplæring og prosjekttjenester.