Båt nummer 500 i Westcon Dokk 

I sist veke vart motorferga Hardingen buksert på plass i Westcon Dokk i Ølensvåg. Tekniske problem gjorde at ferga hadde gått på grunn ved Skjersholmane. Sjølve skroget tok ikkje skade av grunnstøytinga, men ror og propell vart skada.

Motorferga Hardingen vart båt nummer 500 i Westcon Dokk. Chifen om bord, Trygve Kjeka (t.v.) følgjer opp reparasjonsarbeidet frå reiarlaget si side. Prosjektleiar Geir Igland har sett 10-12 personar i sving med reparasjonane. Foto: Torleif Heggebø

Av Torleif Heggebø/Medvind24.no 

- Me er i gong med demontering av mellom anna propellanlegg og styremaskin, og nye deler er under bestilling, fortel prosjektleiar Geir Igland. 

- Kor lenge ferga blir liggande er vanskeleg å seie noko om, men så snart delane er på plass, så skal me få arbeidet gjort. Gjengen i dokka og nokre personar frå mekanisk avdeling er involvert i reparasjonsarbeida; totalt 10-12 personar, legg han til. 

Medan ferga likevel ligg i dokk har reiarlaget Norled bestemt seg for å gjere unna anna arbeid som var planlagt utført seinare i år. 

- Det er planlagde vedlikehaldsoppgåver som me ikkje nødvendigvis måtte ha gått i dokk for å få utført, men som me uansett måtte ha gått til kai for å få utretta, og då er det like greitt å nytte tida no når ferga er ute av drift, kommenterer chiefen om bord, Trygve Kjeka. 

Russerdokk 

- Westcon Dokk blei kjøpt frå Murmansk i 1997 og tatt i bruk i juli same året. Den gong Sandfrakt, no Arriva Shipping, var første kunde, minnes avdelingssjefen for skipsreparasjonar, Georg Matre. 

- Sandsund var første båt i dokka. Seinare har to-tre båtar vore innom kvar månad, i snitt nærare 30 båtar i året fram til nummer 500, MF Hardingen, som ligg der no. Liggetida er i snitt 8-12 dagar, men me har hatt båtar liggande alt frå ein dag til 6-7 veker. Kapasiteten har vore godt utnytta, men me har framleis plass til fleire, seier avdelingssjefen. 

Båt nummer 500 på plass i Westcon Dokk. Avdelingssjef for skipsreparasjonar, Georg Matre (t.v.), er godt nøgd med kapasitetsutnyttinga i dokka. Her er han i prat med dokkformann Osvald Kaldheim. Foto: Torleif Heggebø

Godt nøgd med utnyttinga 

 - Investeringa i denne dokka har gitt godt med arbeid, og utan den hadde me truleg vore ute av denne marknaden i dag, trur Matre. 

- Med den utviklinga me ser i dag, med stadig større båtar, så ser eg ikkje bort frå at me ein gong i framtida må investera i endå større dokk. Westcon Dokk kan ta imot båtar på opptil 7500 tonn. Større båtar må me ta inn til verfta i Karmsund eller Florø, som har kapasitet til å ta imot skip på høvesvis 15 000 og 25-30 000 tonn, fortel Matre, som i tillegg kan tilby kundane sine dokking i den mindre dokka Ølen Dokk i Ølensvåg og ved Westcon sitt verft på Helgeland. 

Ferger og supplyskip 

Ferger og supplyskip er dei mest typiske båtane som blir dokka i Westcon Dokk. I starten var det òg ein god del ankerhandteringsskip, men desse båtane er blitt for store for denne dokka. Desse må dokkast ved verfta i Karmsund eller Florø. 

- Dei aller fleste oppdraga gjeld planlagde klassingar og vedlikehald, men òg havari – det vera seg grunnstøytingar, maskinhavari, problem med propellar og ror, oppsummerer Matre.