Alltid beredt med Westcons 3D-løsninger

Visualisering av operasjonsanalysen på en rigg der tre subseamoduler, en BOP, et «juletre» og running tool er klargjort i moonpoolområdet på plattformen.

Westcon 3D ligger alltid ett steg foran. Med 3D-visualisering sikrer Westcon at installering av nye moduler om bord går knirkefritt: Med god klaring, uten krasj og plassert nøyaktig på millimeteren.

Av Kari Aakra, Medvind24.no

Det er flere utfordringer som kan oppstå når nye moduler og nytt utstyr skal inn på en rigg eller et skip: Er det nok klaring? Har utstyret fri reisevei inn på riggen slik at det ikke møter hinder eller kolliderer med andre elementer? Hvordan skal flere slike operasjoner samordnes for å kunne gjennomføres samtidig uten at de kolliderer med hverandre? 

Med 3D-laserscanning, totalstasjonsoppmåling og fotografi kan Westcon visualisere rigger, skip, industriområder og selve operasjonen før jobben starter. Når nytt utstyr og moduler skal inn på en rigg, kan Westcon med 3D-teknologi på forhånd simulere hele operasjonen for å sikre at prosessen går knirkefritt. 

Unngår overraskelser

– Vi henter inn punktsky-data fra riggen og området, og lager en tredimensjonal visualisering som er en nøyaktig kopi av hvordan verden faktisk er. Med 3D-visualiseringen kan vi løse utfordringer der ingeniørene ikke finner en åpenbar løsning. Dermed kan 3D-teknologien spare kunder for problemer som kunne ført til forsinkelser og større kostnader, sier Harry R. Berg, avdelingsleder for 3D-avdelingen i Westcon Rig Services.

En plattform som var ventet til Westcon hadde estimert et landligge på 40 dager for vedlikehold og oppgradering. Westcons 3D-avdeling var på stedet i god tid før riggen ankom og gjorde sine kartlegginger. Ingeniørene scannet området og produksjonen av delene kunne starte før riggen ankom.

– Dermed kunne alt utstyr monteres, helt knirkefritt og uten hinder. Oppdraget ble dermed gjennomført på mye kortere tid enn først planlagt og riggen kunne seile fra Westcon etter kun 28 dagers landligge, forteller Berg.