7,7 Enova-millioner til landstrøm 

40 søkere kjempet om 140 millioner kroner i Enovas andre utlysingsrunde for landstrøm. Westcon Ølen fikk den største tildelingen på Haugalandet. 


Westcon har lagt vekt på fleksibilitet i sin søknad, og landstrømanlegget i container kan enkelt flyttes og brukes der det mest behov. På bildet tilbudsansvarlig Stian Risdal og Kristian Matre i Westcon Power & Automation. Foto: Westcon

Av Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no
Publisert 16. desember 2016

Sju prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai. Landstrøm er derfor et viktig tiltak for å redusere globale utslipp, men også lokal forurensning og støy.

I Westcons søknad ble det vektlagt fleksibilitet der selve omformeren leveres containerbasert. Det gjør at anlegget enkelt kan flyttes og brukes på de lokasjonene det til enhver tid er størst behov for landstrøm. Enova har gitt 7,7 millioner i støtte til prosjektet.

- Tradisjonelt har vi hatt størst behov ved de tre riggkaiene i Ølen, og anleggene vil i hovedsak nyttes her. Det er søkt om støtte for bygging av to omformere med total kapasitet på 2000 kVA med tilhørende kabling, uttak og trafo. Landstrømanlegget vil kunne levere 400/440/690 Volt ved 50/60 Hertz og forsyne opptil tre rigger eller flere mindre skip, sier Kristian Matre, trainee i salg og markedsføring i Westcon Power & Automation (WPA). Han har sammen med tilbudsansvarlig Stian Risdal utformet søknaden for Westcon. 

Bygger anleggene selv 

Westcon har mye kompetanse in-house, og prosjektet er nok et eksempel på prosjekter som utvikles og gjennomføres på tvers av avdelingene. Matre håper byggingen kommer raskt i gang og at anleggene er klare til sommeren. 

- WPA avdeling Husøy har god erfaring ved leveranse av landstrømanlegg der de har utviklet egne landstrømløsninger, og de vil levere de to landstrømcontainerne til dette prosjektet. Westcon Yards vil bygge stålfundamenter til containerne, og WPA Ølen stå for selve installasjonen, uttak og kabeltrekking, sier Matre. 

- Hva vil landstrømanleggene betyr for Westcon, kunder og naboer? 

- Lanstrømanleggene er for Westcon et kinderegg. Ved at rigger og skip kan ta i bruk landstrøm under landligge får de mindre driftstimer på sine generatorer, og dermed reduserte kostnader forbundet med vedlikehold og drivstoff. For naboer og lokalt vil Westcon reduserer sitt lokale utslipp i form av støy, samt at luftkvalitet blir forbedret. Globalt betyr det en betydelig reduksjon av klimagasser som CO2 og NOX og vil være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, sier Matre. 

Skal bli minst 10 prosent mer energieffektive 

Westcon ønsker å gå i front for å redusere sitt energiforbruk. I den forbindelse har verftets avdeling i Ølen også søkt og fått innvilget støtte til Enovas program «støtte til introduksjon av energiledelse». 

Westcon Power & Automation har utviklet egne landstrømløsninger i containere som kan flyttes dit det er behov. Foto: Meister Fotografi/Westcon

- Her vil vi motta midler til å kartlegge og heve egen kompetanse om eget energiforbruk, samt etablere et energiledelsessystem i egen organisasjon. Det innebærer etablering og oppfølging av en tiltaksplan med energibesparende tiltak og delmål, som til sammen skal forbedre verftet sin energieffektivitet med minimum 10 prosent over en periode på fem år. Vi er svært fornøyde med at Enova gjøre slike prosjekter realiserbare, sier Matre. 

Forrige tildelingsrunde var i mai i år. Da fikk Westcon 1,8 millioner kroner til miljøvennlige landstrømanlegg i Ølensvåg og Florø.  

- Dette er en konkurranse der de beste prosjektene vinner. Vi er glade for at vi nådde opp også denne gangen, og for oss er det et incitament at Enova tildeler disse midlene. Det stimulerer til videre utvikling av landstrømanlegg, som vil gi en større grad av miljøvennlig liggetid for fartøy og rigger som er inne hos oss. Ikke minst er landstrøm viktig for å redusere utslipp av røyk og støy både ved verftet og for naboene våre, sier Øystein Matre, administrerende direktør i Westcon Yards. 

32 millioner til Haugalandet og Sunnhordland

Enova fikk inn 40 kvalifiserte søknader, og 22 av dem har fått støtte på til sammen 140 millioner kroner. Det største tilsagnet er i overkant av 20 millioner kroner til Mongstad base. På Haugalandet og i Sunnhordland er det gitt vel 24 millioner kroner til sju søknader utenom Westcon: 

Karmsund havn Killingøy, 2,8 millioner, Karmsund havn Garpaskjær, 5,6 millioner, Karmsund havn Bøvågen, 1,5 millioner, Karmsund Yards på Kolstøneset, 1,3 millioner, Los Marine på Rubbestadneset, 5,9 millioner, Kværner Stord 6,9 millioner og M. Eidesvik & Sønner på Bømlo, 0,25 millioner kroner. 

- Å forsyne skipene med fornybar kraft fra land, er et energitiltak som hører hjemme i lavutslippssamfunnet. Derfor er vi glade for å kunne bidra til at dette markedet skyter fart. Vi ser nå at interessen øker raskt blant norske havner for å bygge ut landstrøm og kutte utslipp ved kaiene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. 

Anleggene som får støtte skal være i drift innen 1. juli 2018. Enova legger opp til en ny utlysingsrunde tidlig i 2017.