23 millioner EU-kroner til Olvondo Technologys varmepumpeløsning 

Olvondo Technology sin HighLift-løsning for dampproduksjon ved bruk av varmepumper får 23 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra EU.  Samtidig er også prosjektet nominert til europeisk innovasjonspris. 

Fra åpningen av det nye varmepumpe-anlegget ved Tine Meieriet i Ålesund. Fra venstre: Markedssjef i Tafjord Kraftvarme Knut Arve Tafjord, meierisjef Jan Heggem, ordfører i Ålesund Kommune Eva Vinje Aurdal, administrerende direktør i Olvondo Technology Stefano Vittor, Erling Sijtsma-Oma i Tafjord Kraftvarme og direktør energigjenvinning Tafjord Kraftvarme Irene Vik.


Publisert: 14.08.2018

Olvondo Technology har i løpet av de siste tre årene jobbet med en løsning hvor varmepumper produserer damp fra fjernvarme, og dermed reduserer bruk av naturgass og CO2-utslipp i industriell produksjon. Løsningen som har fått navnet HighLift ble for første gang tatt i bruk av Tine Meieriet i Ålesund i mai, og reduserte meieriets CO2-utslipp med 66 prosent. 

Olvondo Technology

Nå har HighLift fått innvilget 23 millioner kroner til videreutvikling. Midlene kommer fra EUs forsknings og innovasjonsprogram Horizon 2020, og skal bidra til at selskapet får videreutvikle den neste generasjonen av produktet. 

- Dette var utrolige gode nyheter. Med disse midlene får vi muligheten til å videre utvikle prosjektet, fjerne en del «barnesykdommer» fra produktets første versjon, og relansere den nye generasjonen av HighLift. Slik vil vi også kunne bygge selskapet vårt videre rundt utviklingen av produktet, sier daglig leder i Olvondo Technology, Stefano Vittor. 

Stor interesse for løsningen 

HighLift er et av fjorten prosjekter i Europa som får midler fra programmet i år. Olvondo Technology er koordinator for prosjektet og har med seg Åbo Universitet i Finland og det svenske legemiddelselskapet AstraZeneca som samarbeidspartnere. AstraZeneca var også en av de første kundene etter Tine som har tatt i bruk produktet. Og etter interessen å dømme vil kundene snart bli flere. 

- Vi har opplevd stor oppmerksomhet rundt HighLift, og hatt forespørsler fra flere internasjonale aktører som er interesserte i denne typen løsning i sin produksjon, mange av dem legemiddelselskap og fra næringsmiddelbransjen, sier Vittor. 

Høg produksjon og lite utslipp 

Tre varmpepumper vil redusere CO2-utslippene ved meieriet i Ålesund med 66 prosent.


Da meieriet i Ålesund tok i bruk løsningen i mai, var de verdens første til å benytte seg av løsningen. Varmepumpene som er levert Olvondo Technology er basert på Stirling-teknologien og bruker fjernvarme til å produsere damp som da erstatter naturgass i prosessen med å lage meieriprodukter. Vanndampen er produsert av fjervarme produsert fra et søppelforbrenningsanlegg. 

Ved å erstatte bruken av naturgass, kan meieriet produsere 12 GWH med fjernvarme, og samtidig redusere CO2-utslippene med 66 prosent på meieriet i Ålesund og 5 prosent på landsbasis. 

Innovasjonspris i vente? 

Like etter at Olvondo Technology mottok de gode nyhetene fra Horizon 2020, kom nok en gladmelding: Prosjektet med HighLift teknologien hos Tine i Ålesund er en av tre nominerte til den europeiske innovasjonsprisen CEWEP Innovation Award. CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) er en europeisk paraplyorganisasjon for forbrenningsanlegg, og representerer mer enn 400 forbrenningsanlegg fra 22 land. 

Totalt utgjør disse mer enn 80 % av avfallsforbrenningen i Europa. Prisutdelingen går av stabelen i Bilbao 20. september.

- Det er selvsagt veldig gøy at vi får en slik annerkjennelse av prosjektet vårt. Både innovasjonsmidlene fra Horizon 2020 og prisnominasjonen er et bevis på at dette er en bærekraftig løsning med stort potensiale som fanger oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser, sier Vittor.