Westcon Løfteteknikk leverer
kraner og løfteutstyr til CCB 

Løfteteknikk tibyr salg og utleie av en mengde løfteprodukter, som for eksempel manuelle kjettingtaljer, som Fred Økland her utfører sakkyndig kontroll på. Foto: Westcon Løfteteknikk.

Westcon Løfteteknikk har inngått en treårig rammeavtale med Coast Center Base (CCB) om leveranser av produkter og tjenester innen kran og løft. Med utøvde opsjoner kan avtalen ha en total varighet på fem år. 

- Avtalen omfatter salg og utleie av alt innen kraner og løfteutstyr, ingeniørtjenester og sertifisert sikkerhetsopplæring i forbindelse med inspeksjons-, reparasjons- og vedlikeholdsoppdrag (IRM) på rigger og andre fartøy, forteller administrerende direktør Karl Johan Jentoft. 

- Vi skal ikke bare levere utstyr, men også mannskaper ved behov, både til CCBs base på Ågotnes og til andre lokasjoner der CCB måtte påta seg arbeid, legger han til. 

God start på året 

Karl Johan Jentoft er godt fornøyd med starten på året, og mener Westcon Løftetekninkk også kom godt ut av fjoråret til tross for mange meldinger om slit og negative tendenser i bransjen. 

- Et skrubbsår som det går fort å komme seg etter, betegner Karl Johan fjorårets tøffe tider. 

- Vi er kommet godt i gang med det nye året, men vi må være pris- og kvalitetsbevisste for å henge med i kampen om avtalene. Rammeavtaler, som denne med CCB, er viktige for oss, da det gir oss en viss forutsigbarhet. Omfanget av denne avtalen er vanskelig å si noe om, da dette naturlig nok avhenger av ordretilgangen for CCB. Kunden har ikke forpliktet seg til noe minimumskjøp av produkter og tjenester. 

Med der det skjer 

- Rammeavtalen er en prosjektavtale som gir oss muligheter dersom CCB går seirende ut av konkurransen om IRM-oppdragene, men vi må hele tiden være på hugget og jobbe strategisk mot hele markedet. Vi må være der kundene vil ha oss med, enten det er ved CCB-basen, ved Westcons egne verft eller ved andre verft rundt om i verden, sier Karl Johan. 

- Både ved Westcons verft, hos CCB og ved de andre riggverkstedene i Norge er det en jevn strøm av rigger som er inne til klassing, eller som skal klargjøres for nye oppdrag. Det er dyrt å ha en rigg liggende ved kai. Derfor benytter riggselskapene stadig oftere tiden når en rigg skal flyttes fra en del av verden til en annen, til å få utført reparasjoner og vedlikehold mens riggen er under veis. I den forbindelse har vi blant annet hatt oppdrag både på Las Palmas og i Afrika, forteller Karl Johan Jentoft. 

Westcon Løfteteknikk har avtaler mot 35 rigger på verdensbasis, og følger riggene dit riggeierene måtte velge å få sine oppdrag utført. Bedriften har i dag over 120 fast ansatte medarbeidere.