Leverer subseautstyr verden over

I mars og april leveres subsea-utstyr fra Westcon til flere gigantfelt i Nordsjøen, Mexicogolfen og utenfor den vestafrikanske kysten. Og mens noen prosjekter ferdigstilles, kommer nye kontrakter inn.

Moduler til undervannspumper, sugeanker, supportstrukturer og riser base blir i disse dager sendt fra anlegget i Florø til OneSubsea og Kongsberg. Og i det utstyret sendes av gårde, begynner ny produksjonsrunde. I midten av mars ble det inngått ytterligere avtaler med de to største kundene. Bare halvannet år etter oppstarten har Westcon Subsea har fått et solid fotfeste i markedet. 

Siden sommeren 2014 har det vært nonstop i subseaproduskjonen i Florø. Siste leveranser til OneSubsea og Kongsberg blir sendt i april, og da er allerede ny produksjonsrunde i gang til neste leveranse. Foto: Rune Nilsen/News on Request


- Vi er veldig glade for å ha fått ny rammekontrakt med OneSubsea. Vi jobber allerede tett med OneSubsea som skal ha mye av æren for at vi er kommet så langt som vi har gjennom et veldig godt samarbeid. Rammekontrakten omfatter leveranser til undervanns-pumpestasjoner med tilhørende utstyr, men åpner også mange andre muligheter gjennom OneSubsea som er en global gigant i subseamarkedet, sier leder for Westcon Subsea, Steinar Matre. 

 - Samtidig har vi også inngått avtale med Kongsberg Oil & Gas Technologies for å levere subseautstyr i forbindelse med Polared-rørledningen som skal fra til Aasta Hansteen-feltet. Her starter vi arbeidet opp umiddelbart, og håper vi kan samarbeide med Westcon Helgeland for å levere et produkt til kunden så nær feltet som mulig, forteller Steinar. 

Polarled er en ny 480 kilometer lang gassrørledning som skal gå fra Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna i Møre og Romsdal. Feltet skal drives fra Harstad og har planlagt produksjonsstart i 2017. 

Gigantfeltene venter 

Det har vært høy aktivitet hos Westcon Subsea siden i sommer med produksjon av to tidligere inngåtte avtaler til OneSubsea og Kongsberg. Og forespørslene har bare økt på siden. 

 - I det vi har ferdigstilt utstyr til en leveranse, starter vi jobben parallelt med nye prosjekter, sier Steinar. 

 Første del av leveransene til OneSubsea ble sendt tidligere i år, resten sendes av gårde i april. Utstyret fra Florø skal installeres på to gigantfelt i hver sin ende av verden: Den ene leveransen går til Julia-feltet i Mexico-gulfen, der Exxon Mobil er operatør. Feltet, som ligger ca. 320 kilometer sør for New Orleans, har en anslått reserve på nærmere seks milliarder fat, og vil ha produksjonsstart i 2016. Feltet skal bygges ut med et undervannsanlegg som er koblet opp til en flytende produksjonsplattform. 

 

Neste leveranse går til MoHo-feltet utenfor Republikken Kongo. Total er operatør på feltet og utviklingen omfatter totalt 28 undervanns-brønnhoder som skal knyttes til flytende produksjonsenheter. Ved full produksjon i 2016 vil feltet ha en produksjonskapasitet på 140.000 fat oljeekvivalenter daglig. 

Den korteste reisen fra Florø får Subsea-utstyr som skal til Nordsjøen og Gina Krog-feltet. Feltet opereres av Statoil, og det er Kongsberg som har bestilt subseautstyr fra Westcon Subsea. Reservene på Gina Krog-feltet er beregnet til 225 millioner fat oljeekvivalenter, og produksjonsstart er planlagt til første kvartal 2017. 

- Det har vært ekstra gledelig at vi på disse leveransene har fått bidra innen alle våre disipliner, både med avansert rørsveising, strukturstål, testing og integrasjonstesting. Vi har fått en fot innenfor hos flere store leverandører til oljeindustrien, og har med det mye god erfaring å ta med videre til flere spennende prosjekter i tiden fremover, sier Steinar. 

Investerer for fremtidsfeltene 

Samtidig som tre leveranser nå er på vei ut til kundene, er nye prosjekter i gang. Produksjonen av subseautstyr til Technip og Emas startet i januar, og i løpet av 2015 skal subseautstyr fra Florø leveres til henholdsvis Snøhvit- og Ivar Aasen-feltet. 

Selv om Subsea-satsingen er forholdsvis ung, satses det nå på ytterligere investeringer for å rette seg mot fremtiden. 

- All ære til den fantastiske jobben avdelingen gjør i Florø. De har holdt deadliner og produsert prima varer. Det har bidratt til at kundene stadig vender tilbake til oss, samtidig som et godt rykte sprer seg og gjør det mye lettere å komme inn som en relativt fersk aktør i dette markedet. Vi har investert mye i både organisasjon, kompetanse og utstyr allerede. Nå vil vi oppgradere ytterligere for å være enda mer konkurransedyktige i kampen om flere store felt på norsk sokkel som skal bygges ut i årene som kommer, sier Matre. 

Samtidig satser også subseaprodusenten på å kunne levere tjenester ved Westcon Yards i Ølensvåg. 

- Vi jobber nå med å kunne levere vedlikeholdstjenester på subseautstyr på rigger som kommer inn for vedlikehold og reparasjon hos Westcon Yards i Ølensvåg. Det er en viktig tilleggstjeneste å kunne tilby riggene som allerede ligger inne hos oss. Med de investeringene som Westcon Yards gjør i Ølen, så kan vi hjelpe kundene i større grad med subseautstyr på verftet og dermed spare dem for mye ekstra arbeid og kostnader med å sende utstyr rundt om i verden, sier Matre.