Kronet mange års samarbeid med rammeavtale

Tre hurtigbåter og 12 ferger fra Boreal Transport Nord er satt på timeplanen for rutinemessig klassing og vedlikehold hos Westcon Helgeland. 

Westcon har levert tjenester til rederiet i flere år, og har nå inngått rammeavtale på alt verfts-relatert arbeid – mekanisk, overflatebehandling, sveising, elektro og andre disipliner - på rederiets båter fram til utgangen av 2016. 

– Dette er en kunde vi har jobbet målrettet og intensivt mot i en årrekke, og det er en milepel for oss å få på plass en slik avtale. Vi har vært i hard konkurranse med flere lokale verft og vi ser på dette som en tillitserklæring og et kvalitetsstempel på våre viktigste verdier; – leveringsdyktighet, kvalitet og pris, sier markedssjef Ken Roger Skogsøy ved Westcon Helgeland. 

Rammeavtalen gir begge parter forutsigbarhet. For Westcon gir den også trygghet i forhold til en besluttet investering i et lukket anlegg over hele dokken. 

– Med en oversikt fra rederiet over planlagte verkstedopphold gjennom året, kan vi forberede oppgavene våre og sette av kapasitet til å gjennomføre arbeidet. Rundt ¾ av staben på vel 40 personer vil nok til tider være engasjert med oppdrag for Boreal Transport Nord, men også eksterne spesialister kan komme til å få oppgaver gjennom denne rammeavtalen, sier Skogsøy.