Kort avstand til verftene er en fordel

Det blir fort dyrt dersom skip i offshoretrafikk må gå lange distanser for å komme til verft som kan foreta klassinger og vedlikehold. Det er stor aktivitet i havområdene vest av Stavanger og Bergen, og da ligger Westcons verft på Karmsund, i Florø og Ølensvåg gunstig til.

Westcon har lang erfaring med skipsreparasjoner på alt fra små fiskebåter til handels- og offshorefartøy som Normand Skipper. Gjennom oppdrag for offshore-flåten demonstreres kvalitet og effektivitet i arbeidet på tvers av disipliner.

– Beliggenhet og kvalitet på arbeidene som utføres er av stor betydning når vi skal velge verft for våre oppdrag, sier Technical Superintendent hos Solstad Offshore, Øyvind Kallevig. 

Rederiets supplyskip Normand Skipper er blant fartøyene som har fått utført oppdrag ved verftene både på Karmsund og i Ølensvåg. 

– Vi hadde Normand Skipper til klassing i dokken hos oss i Karmsund første gang i april, og håper selvsagt å se den igjen ved senere anledninger, sier prosjektleder Kåre Jarl Salvesen ved Westcon, Karmsund. 

Solstad Offshore har hatt jevnlige anløp til Westcon-verftene. Normand Skipper har tidligere hatt tre klassedokkinger i Ølensvåg, og allerede i juni ventes et nytt offshore-skip fra rederiet inn i dokken på Karmsund.

Ettertraktede oppdrag

– Oppdrag for offshore-flåten er ettertraktede. Ikke bare gir de arbeid til alle fagdisipliner ved verftet, men gir oss også muligheten til å demonstrere kvalitet og effektivitet i arbeidet hvor alle disipliner må samarbeide. Det er viktig å levere på tid og med høy kvalitet, sier Salvesen. 

Avdelingssjef for skipsreparasjoner i Westcon, Georg Matre tar mer enn gjerne imot flere offshore-skip til alle Westcons verft langs kysten. 

– Westcon startet som et verft for skipsreparasjoner, og har lang erfaring med flytende fartøy fra små fiskebåter til store offshore-skip. Skipsreparasjoner representerer røttene i Westcons virksomhet, og alle verftene våre er godt rustet for å ta imot mange skip i årene som kommer – det være seg fiskebåter, handelseller offshore-skip, sier Matre.