Inspiserer med nettbrett som verktøy 

Transocean Leader er den sjette riggen Westcon Power & Automation har fått oppdrag på det siste året. Egenutviklet teknologi har gjort gamle løsninger utdatert og gitt en konkurransefordel. Flere store anbud er levert den siste tiden.

Papir og penn er byttet ut med nettbrett og tastetrykk, og alt som blir gjort overføres umiddelbart. Foto: Westco

En flyttbar boreinnretning har mellom 3.000 og 12.000 såkalte tags. Det vil si punkter med Ex-utstyr. Ex-utstyr er spesiallaget elektroutstyr som skal forhindre eksplosjoner på gassutsatte områder. Hver eneste tag skal jevnlig kontrolleres, vedlikeholdes og eventuelt repareres.

På Transocean Leader var mellom 60 og 70 prosent av inspeksjonsarbeidet gjort av Westcon Power & Automation (WPA) før plattformen kom til Ølensvåg .

- Vi fikk oppdraget på Transocean Leader før det var bestemt hvilket verft som skulle brukes. Jobben vår begynte med forberedelser i desember. Inspeksjonene ble påbegynt i uke to i januar. Resten av arbeidet blir utført mens Transocean Leder ligger ved kai, sier prosjektingeniør Egil Brekke.

Tastetrykk i stedet for papir og penn

WPA har gjennom flere år utviklet et støtteverktøy for Ex-inspeksjoner, reparasjoner og vedlikehold. Den siste versjonen, Westcon IRM-Ex, har vært i bruk siden høsten 2013.

Papir og penn er byttet ut med nettbrett og tastetrykk, og alt som blir gjort overføres umiddelbart. Foto: Westcon


- Støtteverktøyene har ikke vært de beste. Vi har utviklet en innovativ løsning der arbeidet utføres med nettbrett, og dokumentasjon kan underbygges direkte med bilder. Alt som blir gjort overføres umiddelbart, og om kunden ønsker det kan de følge inspeksjonen realtime. Dukker det opp ting underveis, kan vi gå inn og bistå inspektørene direkte. All informasjon er synlig i webportalen, og det gjør ikke bare arbeidet enklere, men også tryggere, sier Brekke.

Han har sammen med Kåre Topnes, salgssjef for olje og gass, ledet utviklingen av Westcon IRM-Ex.

Høye krav til sikkerhet

Før inspeksjoner gjøres det et arbeid med å legge inn all informasjon om installasjonen. Det betyr at kunden ikke må tilpasse seg IRM-Ex, men at IRM-Ex blir tilpasset kundens oppsett. Kunden kan dermed hente ut rapporter underveis, og får sluttdokumentasjonen direkte i sitt system når inspeksjonen avsluttes. Neste gang det er tid for inspeksjon, hentes all informasjon og historikk opp via noen tastetrykk.

- Vi opplever at riggeiere og operatører har veldig fokus på sikkerhet og høye krav til Ex-inspeksjoner og vedlikehold i rammeavtaler. Transocean Leader er den sjette riggen vi har fått oppdrag på i løpet av det siste året, og det tyder på at vår løsning er attraktiv i forhold til kravene som stilles, sier Topnes.

Opplever stor interesse fra Asia

WPA, som har 170 ansatte fordelt på kontorer i Ølen, Stord, Karmøy og Singapore, lever sitt eget liv uavhengig av Westcon Yards.

- WPA fokuserer på å levere denne type tjenester som er med på å bygge sikkerhetsnivået i Olje og Gass bransjen. Vi har levert inn flere store anbud den siste tiden og ser optimistisk på tiden fremover, sier Topnes.

WPA opplever nå stor interesse for IRM-Ex blant FPSO-operatører i Asia. I fjor inngikk WPA en rammeavtale med Dolphin Drilling om inspeksjon og vedlikehold av tre rigger.