Framdrift med fokus på sikkerhet

Karl Johan Hustvedt koordinerer arbeidstillatelser (AT) for arbeid som utføres på Safe Scandinavia-prosjektet. Sikkerheten er hovedfokus når 50-100 arbeidsoperasjoner skal utføres samtidig, uten at det skal gå ut over framdrifen.

 

– Sikkerheten kommer først, men vi må også sørge for at framdriften holdes. Det er viktig å få en god flyt mellom de forskjellige arbeidsoperasjonene, og som AT-koordinatorer har vi en viktig rolle i planleggingen av sikker og effektiv arbeidsutførelse, sier Hustvedt.

– Alle som skal utføre en ny jobb på riggen må melde disse inn til oss på AT-kontoret innen klokken 13:00. Som AT-koordinatorer klargjør vi jobbene før et møte med prosjektledelse, riggpersonell, sikkerhetsinspektører og formenn klokken 16:00 samme dag. I dette møtet blir jobbene enten godkjent, lagt på vent – i kø bak andre jobber som prioriteres høyere, eller i påvente av at ønsket arbeidsområde skal klargjøres før jobben kan utføres – eller avvist, da det av ulike grunner kan være en stund til jobbene kan settes i verk. Da må jobben meldes inn på ny ved en senere anledning, forklarer Hustvedt.

– Hver enkelt AT gjelder for arbeid i inntil en uke. Går arbeidet over lengre tid, så må jobbene meldes inn på ny. Akkurat nå er det 50-60 aktiverte AT-er på prosjektet, og 140-150 totalt som ligger klare for aktivering. Når en jobb er fullført, kommer formennene til oss AT-koordinatorer for å lukke jobben, og vi kan åpne for nye jobber i samme området.

Safety og AT-koordinator Karl Johan Hustvedt og ingeniør Marianne Vee sjekker at alt er i orden. FOTO: JAN NORDTVEIT

200 evakuert på under kvarteret

Det er en trygghet for alle å vite at sikkerhetsrutinene fungerer som de skal om uhellet skulle være ute. Ved Westcon gjennomføres øvelser jevnlig – for sikkerhets skyld.

Plutselig går alarmen. På mindre enn 15 minutter er alle som ikke har beredskapsansvar om bord på plattformen evakuert og samlet på mønstringsområdet på kaien hos Westcon i Ølensvåg. Evakueringen går etter planen. Alle 200 forlater plattformen uten dramatikk - raskt og effektivt.

Westcons Industrivern er raskt på plassen, klare til innsats. En mann mangler. Karl Johan Hustvedt er fritatt fra rollen i industrivernet denne gangen. Foruten rollen som lagleder i sanitetsgruppen i industrivernet er Hustvedt sikkerhetsinspektør (safety) på verftet. På dette prosjektet er han også AT-koordinator (arbeidstillatelse). 

Hustvedt er informert om øvelsen. Kollegene hans i teamet kan fra kaikanten konstatere at det man skulle øve på – evakuering av plattformen – går som forventet. Observatørene ser at arbeidsplasser raskt og effektivt sikres før arbeiderne gir seg i retning landgangen. Køen av mennesker beveger seg raskt de ca. 200 trinnene ned til adgangsvakten og ut på møteplassen like ved.

Hustvedt har tatt på seg «safety-hatten». En annen safety på vakt har allerede sperret av utgangen fra møteplassen.

– Vi må ha kontroll på at alle som er registrert inn på plattformen også blir registrert ut, forklarer Hustvedt. 

– Hvis ikke måtte vi telle manuelt og finne ut hvem som eventuelt mangler. Derfor har safetyen satt opp sperrekjetting inntil alt er avklart, forklarer Hustvedt.

En representant fra kunden vil inn på området for selv å kontrollere at øvelsen går greit. Rutinemessig blir han stoppet av Hustvedt.

– I slike situasjoner kan vi ikke skille mellom guttene på gulvet og prosjektlederne, understreker Hustvedt. 

Sammen med kollegene i HMS-avdelingen kan han konstatere at øvelsen gikk bra. 

– Det er alltid rom for forbedringer, og det er derfor vi øver, sier han, og går inn igjen i rollen som AT-koordinator.