Din Advantage-konto

Advantage-kontoen gir deg full oversikt over alle dine inngående og utgående Advantage-poeng. Ved å holde saldoen over null vil du ha fulle muligheter til booking og bestilling til enhver tid.

Konto

 • Gå inn på Advantage-menyen i WIN og velg Advantage Account
  Via Westcon-pc WIN/advantage   Via privat pc WINportal/advantage
 • Du vil også finne snarvei til kontoen din "My Account" når du er inne på Holiday Houses eller Advantage Events i samme meny

Kontosaldo

Saldoen står i parantes bak My Account, og viser til enhver tid dine disponible Advantage-poeng. Saldoen bestemmer hvilke muligheter du har for å melde deg på Advantage-tilbud og bestille velferdsboliger.

Poeng

Advantage-programmet baserer seg på bruk av Advantage-poeng for påmelding og bestilling av de ulike velferdstilbudene. Advantage-poengene er personlige, og lar seg ikke overføre til andre kontoer. De kan heller ikke veksles inn i penger.

Basispoeng

Fast ansatte vil motta 5 000 poeng for hver måned du mottar lønn fra Westcon Yards. (3 000 poeng viss du jobber mindre enn 80 timer i måneden). Basispoeng blir automatisk satt inn på din Advantage-konto rundt den 15. i påfølgende måned.

Pluss-poeng

Du kan motta ekstra-poeng ved å trimme, delta på dugnad osv. Pluss-poengene blir satt inn på din konto måneden etter at aktiviteten er gjennomført.

Poengenes gyldighet

Poengene er gyldige så lenge du er ansatt i Westcon. Hvis du slutter i Westcon, vil poengene bli frosset på konto i fem år fremover. Kommer du tilbake til Westcon innen disse fem årene, vil du få din gamle saldo tilbake.

Oppstartpakke 

Ved oppstart av Advantage-programmet hos Westcon Yards i januar 2015, fiikk alle fast ansatte en oppstartpakke ut fra ansiennitet per 1. januar 2015.

 •   60.000 poeng ved 0-1 års ansiennitet
 •   90.000 poeng ved 1-2 års ansiennitet
 • 120.000 poeng ved 3 års ansiennitet og mer

Nyansatt 

Som nyansatt får du nå mulighet til å motta en Advantage oppstartspakke på 60 000 poeng. Dermed sørger vi for at du og Advantage-kontoen din får en god start, og sikrer oss at du har gjennomgått oppstartsrutinene våre. Vårt Advantage-program gir deg poeng hver måned som du kan bruke på våre tilbud. 

Sjekkliste før oppstart

For å kunne motta dine 60 000 Advantage-poeng, må du ha:

 • Signert og levert din ansettelsesavtale hos personalavdelingen 
 • Levert vitnemål og arbeidsattester til personalavdelingen 
 • Fått Westcon-brukernavn og passord til våre interne systemer og westcon-mail-adresse fra IT-avdelingen 
 • Levert personnummer og bankkontonummer til lønnsavdelingen 
 • Ansatte i Ølensvåg må i tillegg gjennomføre internt HMS-kurs

Hvordan motta oppstartspoeng?

Når du har fullført alle punktene fra listen ovenfor, send en e-post til advantage@westcon.no med Advantage oppstartspakke som emne. Vi kontrollerer at du har fullført sjekklisten, og tildeler deg oppstartspoengene. Vi ser fram til å kunne gi deg dine oppstartspoeng i løpet av kort tid!

Dersom du slutter i Westcon

 • Din Advantage-konto er tilgjengelig så lenge du er ansatt hos oss, og hvis du slutter vil poengene bli frosset på konto i fem år fremover.
 • Dersom du slutter i Westcon kan du dessverre ikke benytte deg av dine påmeldinger i Advantage (velferdsboliger og arrangement) selv om disse ble gjort før sluttdato var kjent. Dette gjelder uansett slutt-årsak.
 • Dine påmeldinger vil da bli slettet, men poengene blir tilbakeført til din konto, og du kan benytte dem på nye Advantage-tilbud dersom du kommer tilbake som ansatt hos oss.
 • Du kan dessverre ikke benytte deg av dine oppsparte poeng dersom du kommer tilbake til Westcon som innleid.
 • For ansatte som går av med alderspensjon, har vi en mer fleksibel utfasing av velferdssystemet.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål angående din konto eller annet som gjelder Advantage, ta kontakt med

 advantage@westcon.no eller
 Marit Fosse, tlf 924 58 886.